Liliowy Bór Adama Szafrańca – mała historia o wielkiej idei

Autor

  • Marcin Kania Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Filologii Polskiej
  • Wanda Matras Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Słowa kluczowe:

children literature, editing, Adam Szafraniec, Brian Chlebowski, The Lilac Forest, Liliowy Bór

Abstrakt

This article is an attempt to discuss and analyse a fairy tale The Lilac Forest (Liliowy Bór, Krakow 2009) by Adam Szafraniec - a writer, poet, composer, founder of the artistic group The Fairy Band (Baśniowa Kapela) and the Publishing house White Boat (Biała Łódka). This multidimensional story for the youngest readers was presented in the article in the context of other achievements of the author, whose work is characterized by an explicit syncretism of the epics, poetry, and drama. The inspiration to write The Lilac Forest was found in the history of Brian Chlebowski (1998-2005) - a six-year-old boy, who had saved his father and tens residents of one house in Lodz from death in flames. The educational significance of the book is emphasized by the complementary music album by Adam Szafraniec, Friends of the Lilac Forest (Przyjaciele z Liliowego Boru), which contains the author’s project for the activities for children in the field of prevention and promotion of security. The Lilac Forest has received an honorary patronage of the World for Kids Foundation and Polish Resuscitation Council.

Bibliografia

Druździel, M., Fijałkowski, T., Zecerstwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 1988. Fastyn, B., Teatr w pracy z dziećmi, Warszawa 2010.

Jędrzejewska-Wróbel, R. i in., Bezpieczna bajka, oprac. K. Klimowicz, Warszawa 2011. Ługowska, J., Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988.

Słońska, I., Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci, Warszawa 1977. Szafraniec, A., Liliowy Bór, Kraków 2009.

Szuman, S., Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży. Zagadnienie estetyczne i wycho- wawcze, Kraków 1951.

Tomaszewski, A., Leksykon pism drukarskich, Warszawa 1996. Tomaszewski, A., Pismo drukarskie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989.

Trzaska, F., Redakcja techniczna książki. Poradnik dla pracowników wydawnictw, Warszawa 1975.

Wroński, J., Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza, Kraków 1974.

Pobrania

Opublikowane

2015-04-28

Jak cytować

Kania, M., & Matras, W. (2015). Liliowy Bór Adama Szafrańca – mała historia o wielkiej idei. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 12, 133–148. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/2094

Numer

Dział

Artykuły / Articles