Pojedziemy w cudny kraj… O aspektach teorii i historii książek dla dzieci w dorobku naukowym Janusza Dunina

Autor

  • Jecek Ladorucki Uniwersytet Łódzki. Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Słowa kluczowe:

Janusz Dunin, book theory, book history, children book

Abstrakt

Professor Janusz Dunin-Horakiewicz (1931-2007) - a humanist, bibliologist, academic lecturer, bibliophile. He studied the development of the forms of children books and their structural  differentiation,  he  analyzed  the  language  of  signs  allowing  to  read  not  only in a book, but also a book itself as an object filled with meaning; his signature method of conducting research was the structural - typological identification of the publications and their purpose. The path-clearing character of Dunin’s works, his search for methods and ways to articulate bibliological knowledge pointed him towards interdisciplinarity. The scholar often used his bibliophile knowledge and underlined that among the old children books the important ones are those which survived within the collections, becoming the important element of the culture, even if they don’t possess any artistic value. Professor Dunin was one of the most important book historians and theoreticians in Poland, and his works deserves to be analyzed and interpreted by modern day researchers.

Bibliografia

Birdwhistell, R., Doniosłość kontekstu, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003, s. 124–127. Burszta, W., Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008.

Cieślikowski, J., Literatura osobna, Warszawa 1985.

Ciołek, A., Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze, Kraków 2013.

Czerwiński, M., Od hermeneutyki do nihilizmu poznawczego, „Kultura Współczesna. Teoria, interpretacje, krytyka” 1995, nr 3/4, s. 5–23.

Czy to bajka, czy nie bajka…: wiersze dziadków dla wnuków, wybór wierszy J. Dunin, Warszawa 2000.

Dunin, J., Jeszcze o produktywności tekstów, [w:] Literatura i wyobraźnia: prace ofiarowa- ne profesorowi Tadeuszowi Żabskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 2006, s. 15–20.

Dunin, J., Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Wrocław 1991.

Dunin, J., Książki ulubione, „Guliwer” 1994, nr 3, s. 56–57.

Dunin, J., Księgoznawcza problematyka inicjacji literackiej dziecka, [w]: Miejsce dziecka w komunikacji literackiej, red. B. Żurakowski, Warszawa 1989, s. 250–264.

Dunin, J., Moje inicjacje literackie, „Guliwer” 2002, nr 2, s. 87–91.

Dunin, J., O książce dziecięcej (Kilka tez nienowych), „Editor” 1990, t. 3, s. 36–46.

Dunin, J., Pismo zmienia świat. Czytanie, lektura, czytelnictwo, Warszawa–Łódź 1998.

Dunin, J., Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX i XX wieku, Łódź 1982.

Dunin, J., Struwwelpeter, Stepka-Rastrepka czyli Złota Różdżka: z dziejów kariery jednej książki, [w:] H. Hoffmann, „Złota Różdżka”, reedycja petersburskiego wydania z roku 1883, Łódź 2003, s. 4–43.

Dunin, J., WC Book. Książka klozetowa do rozweselenia i refleksji, koncepcja całości i opracowanie Janusz Dunin, Łódź 2002.

Dunin, J., Wędrówki w poszukiwaniu krasnoludków, „Guliwer” 1991, nr 1, s. 55–58.

Dunin, J., Wojenne lektury młodych w Wilnie, „Guliwer” 2003, nr 1, s. 60–64.

Dunin, J., Życie i sprawy Sotera Rozmiar Rozbickiego ulubionego trubadura Warszawy i Obywateli Jarmarkowych, obdarzonego mianem króla grafomanów polskich, który sam zwał się Pacjentem Filozofii, nieporównanego autora bajek i piosenek, które po- znał i zgłębił Julian Tuwim. Teraz na nowo ku nauce i rozrywce przypomniał Janusz Dunin, Łódź 1980.

Gadamer, H.-G., Dziedzictwo Europy, przeł. i wstępem opatrzył A. Przyłębski, Warszawa 1992.

Godlewski, G., Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008.

Ladorucki, J., Antropologiczne wątki bibliologii Janusza Dunina, [w:] Oblicza współcze- snej bibliologii. Konteksty i transgresje, red. G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 455–569.

Ladorucki, J., Janusz Dunin: badacz osobny. Uwagi o cechach metody naukowej i bibliolo- gii otwartej uczonego, „Roczniki Biblioteczne” T. 57 (2013), s. 103–112.

Ladorucki, J., Poniżej i powyżej Mniszkówny, czyli z Januszem Duninem o sprawach ludz- kich i papierowych…, „Bibliotekarz” 2003, nr 3, s. 25–27.

Ladorucki, J., Pozostawałem w kręgu książki… rozmowy z profesorem Januszem Duninem o bibliologii, medioznawstwie i zwyczajnym życiu, Łódź 2007.

Leszczyński, G., Tekst jest odczytywany poprzez książkę. Z Januszem Duninem, profeso- rem Uniwersytetu Łódzkiego rozmawia Grzegorz Leszczyński, „Nowe Książki” 1991, nr 9, s. 41–42.

Migoń, K., Nauka o książce. Zarys problematyki, Wrocław 1984, s. 108–109.

Pobrania

Opublikowane

2015-04-28

Jak cytować

Ladorucki, J. (2015). Pojedziemy w cudny kraj… O aspektach teorii i historii książek dla dzieci w dorobku naukowym Janusza Dunina. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 12, 165–176. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/2096

Numer

Dział

Artykuły / Articles