Zainteresowania twórcze lwowskiego środowiska historycznego okresu autonomii galicyjskiej w zakresie nauk pomocniczych historii

Autor

  • Alfred Toczek Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Słowa kluczowe:

Lwów, historiografia

Abstrakt

[Creative interests of the Lviv historical circle from the period of the Galician autonomy in the field of auxiliary sciences of history]

The Lviv historians can pride themselves in their achievements in the workshop disciplines, which developed alongside the basic and specialised ones, especially in the field of auxiliary sciences of history. The latter were pursued by the academic environment, in Ossolineum and in the National Archive of Town and Land Records. 20 people, including 18 Poles and 2 Ukrainians, were involved. They were specialists from the fields of heraldry, genealogy, diplomacy, sigillography, palaeography, historic geography and numismatics. The Lviv historians had the greatest achievements in the fields of genealogy, heraldry and diplomacy. They published a series of important works that contributed not only to the development of the auxiliary sciences but also to the whole Polish, and partially also the Ukrainian, historiography. Works whose results are still up-to-date were produced. These include: Genealogia Piastów (Genealogy of the Piast Dynasty) by Oswald Balzer, Studia heraldyczne (Heraldic Studies) by Antoni Małecki, Studia nad dokumentami XII w. (Studies on the 12th century Documents) by Wojciech Kętrzyński, Ród Pałuków. Monografie historyczne rodów rycerskich w Polsce (The Pułak Lineage. Historic Monographs of the Knightly Lineages in Poland) and O litewskich rodach bojarskich zbratanych z szlachtą polską w Horodle (On the Lithuanian Boyar Lineages Fraternised with the Polish Nobility in Horodło) by Władysław Semkowicz, Monografie książąt Sanguszków (Monographs of the Sanguszko Dukes) by Zygmunt Luba-Radzimiński and Kronika Drohojowskich (The Drohojowscy Cronicle) by Jan Drohojowski

Pobrania

Opublikowane

2011-12-20

Jak cytować

Toczek, A. (2011). Zainteresowania twórcze lwowskiego środowiska historycznego okresu autonomii galicyjskiej w zakresie nauk pomocniczych historii. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 9, 142–156. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/747

Numer

Dział

Materiały / Materials