Sprawozdanie z jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, Lwów 20–22 października 2009 roku

Autor

  • Adam Ruta Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Słowa kluczowe:

Kraków, Lwów, historia, ksiżki, czasopisma, biblioteki, konferencje

Pobrania

Opublikowane

2010-03-28

Jak cytować

Ruta, A. (2010). Sprawozdanie z jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, Lwów 20–22 października 2009 roku. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 8, 266–270. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/802

Numer

Dział

Kronika / Chronicle