Problematyka biblioteczna na łamach ogólnodostępnego portalu online Polskiej Agencji Prasowej

Autor

  • Beta Langer Pedagogical University of Cracow

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.16.18

Słowa kluczowe:

Polish Press Agency; libraries; information agency

Abstrakt

The article attempts to characterize the contents of information on the activites of libraries appearing in the openly available, free internet portal of the Polish Press Agency, under the address http://www.pap.pl/. The selected materials underwent a content analysis method. The source base of the elaboration comprises only the free website of the PPA, which includes a simple search engine, due to which the selected publications (texts from between 2015-2017) were subject to detailed analysis. The thus selected group of texts was limited to publications wholly or mostly dedicated to the activities of libraries or promotion of readership. The selected publications were divided according to thematic groups and place of origin.

Bibliografia

"85 lat Polskiej Agencji Prasowej", Warszawa 2004.

Biblioteka na dworcu w Rumi najpiękniejsza na świecie, http://www.pap.pl/aktualnosci/news,510238,biblioteka-na-dworcu-w-rumi-najpiekniejsza-na-swiecie.html [dostęp:15.01.2019].

Biblioteka Śląska podaruje czytelnikom kilkaset książek, http://www.pap.pl/aktualnosci/swiat/news,447666,biblioteka-slaska-podaruje-czytelnikom-kilkaset-ksiazek.html [dostęp: 9.02.2018].

Biblioteki publiczne w 2016 roku, oprac. Urząd Statystyczny w Krakowie, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/biblioteki-publiczne-w--2016–r-,14,1.html [dostęp: 15.01.2019].

Ciborska E., Polska Agencja Prasowa (tradycje i współczesność), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1998, z. 1–2.

Dobiega końca budowa nowej biblioteki franciszkanów w Krakowie, http://www.pap.pl/aktualnosci/swiat/news,451771,dobiega-konca-budowa-nowej-biblioteki-franciszkanoww-krakowie.html [dostęp: 9.02.2018].

Dwadzieścia lat Polskiej Agencji Prasowej. PAP 1944–1964, Warszawa 1965.

Dwadzieścia pięć lat Polskiej Agencji Prasowej PAP, Warszawa 1970.

Gaj J., Ku niezależności politycznej: Polska Agencja Prasowa w ostatnim piętnastoleciu, „Studia Medioznawcze” 2007, nr 4.

Grabowski W., Polska Agencja Telegraficzna 1918–1991, Warszawa 2005.

Informacje PAP, aplikacja mobilna w sklepie Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.pap.papbiznes&hl=pl [dostęp: 20.01.2018].

Karczewski: życzę Ukrainie, by szła drogą wyznaczoną przez profesora Religę, https://www.pap.pl/aktualnosci/swiat/news [dostęp: 9.02.2018].

Koryś I. [i in.], Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, http://www.bn.org.pl/aktualnosci/1338–czytelnictwo-polakow-2016–%E2%80%93–raport-biblioteki-narodowej.html [dostęp: 15.01.2018].

Kropsch P., rozm. przepr. Lemańska M, Internet zmienia agencje prasowe, „Rzeczpospolita”2013, nr 286, s. B. 10

Łodź/Uniwersytet Medyczny otworzył Strefę Wiedzy i Innowacji, http://www.pap.pl/aktualnosci/konflikt-w-syrii/news,529333,lodzuniwersytet-medyczny-otworzyl-strefewiedzy-i-innowacji.html [dostęp: 9.02.2018].

MEN: do 20 listopada czas na wnioski o dofinansowanie zakupów do bibliotek, http://www.pap.pl/aktualnosci/swiat/news,414290,men-do-20–listopada-czas-na-wnioski-odofinansowanie-zakupow-do-bibliotek.html [dostęp: 9.02.2018].

Morawiec B.M., Raport: Stan bibliotek w Polsce w 2016 roku, http://lustrobiblioteki.pl/2017/09/raport-stan-bibliotek-polsce-2016–roku/ [dostęp: 15.01.2019].

Niecodzienna książka o katowiczankach w formie wystawy, http://www.pap.pl/aktualnosci/swiat/news,466181,niecodzienna-ksiazka-o-katowiczankach-w-formie-wystawy.html [dostęp: 9.02.2018].

Od soboty w Krakowie atrakcje „Tygodnia Bibliotek”, http://www.pap.pl/aktualnosci/swiat/news,518024,od-soboty-w-krakowie-atrakcje-tygodnia-bibliotek.html [dostęp:9.02.2018].

Olszański L., Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012.

Piasecka-Strzelec R. (oprac., przedm., wprow.), W służbie propagandy: Polska Agencja Prasowa w latach 1944–1972: wybór dokumentów i biuletynów, Kielce 2007.

Piasecka-Strzelec R., Działalność Biura Ogłoszeń i Reklam Polskiej Agencji Prasowej w latach 1945–1948, „Zeszyty Prasoznawcze” 2001, nr 1/2, s. 93–99.

Piasecka-Strzelec R., Medialny obraz rzeczywistości w serwisach polskich agencji informacyjnych, [w:] Język a media. Zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach, red. B. Skowronek i in., Kraków 2015.

Piasecka-Strzelec R., Metody i techniki upowszechniania informacji przez współczesne polskie agencje informacyjne, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 3, s. 56.

Piasecka-Strzelec R., Od Polskiej Agencji Telegraficznej do agencji elektronicznych. Ewolucja agencji prasowych w Polsce w latach 1918–2014, [w:] Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów, red. M. Kaczmarczyk i in., Sosnowiec 2015.

Piasecka-Strzelec R., Polska Agencja Prasowa wobec idei nowego ładu informacyjnego w latach 1960–1972, „Studia Medioznawcze” 2006, nr 1.

Piasecka-Strzelec R., Polskie Agencje Prasowe w latach 1944–1972. Upowszechnianie i reglamentacja informacji, działalność propagandowa, Kielce 2012.

Piasecka-Strzelec R., Przekształcenia i zmiany w agencjach informacyjnych w Polsce, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 3.

Polska Agencja Prasowa miała 3,2 mln zł straty w 2017 roku. Wzrosła liczba zatrudnionych, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polska-agencja-prasowa-wyniki-finansowe-w-2017–roku [dostęp: 27.07.2018].

Polska Agencja Telegraficzna: 1918 X 1928, Warszawa 1928.

Polskie książki w jednej z najstarszych londyńskich bibliotek, http://www.pap.pl/aktualnosci/swiat/news,412590,polskie-ksiazki-w-jednej-z-najstarszych-londynskich-bibliotek.html [dostęp: 9.02.2018].

Rabka/Rozpoczął Się Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej, http://www.pap.pl/aktualnosci/wybory-parlamentarne/news,556311,rabka-rozpoczal-sie-miedzynarodowy-festiwal-literatury-dzieciecej.html [dostęp: 9.02.2018].

Radomska Wiosna Literacka – promocja czytelnictwa i literatury, http://www.pap.pl/aktualnosci/swiat/news,497369,radomska-wiosna-literacka---promocja-czytelnictwa-iliteratury.html [dostęp: 9.02.2018].

Rudziński E., Informacyjne agencje prasowe w Polsce: 1926–1939, Warszawa 1970.

Stan bibliotek w Polsce w 2015 roku, oprac. B. Budyńska, M. Jezierska, http://www.bn.org.pl/aktualnosci/1291–stan-bibliotek-w-polsce-2015.-wybrane-dane-i-wskazniki.html [dostęp: 15.01.2019].

Staniewicz M., Dziennikarstwo on-line, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, wyd. 4, Kraków 2008.

Unikalne zbiory życzeń Polaków dla USA z 1926 r. będą zdigitalizowane, http://www.pap.pl/aktualnosci/swiat/news,446692,unikalne-zbiory-zyczen-polakow-dla-usa-z-1926–rbeda-zdigitalizowane.html [dostęp: 9.02.2018].

Wielka zbiórka książek dla dzieci w szpitalach, http://www.pap.pl/aktualnosci/news,509706,wielka-zbiorka-ksiazek-dla-dzieci-w-szpitalach.html [dostęp: 9.02.2018].

Witryna internetowa Polskiej Agencji Prasowej, http://www.pap.pl/pap-pl/ [dostęp: 19.01.2018].

Witryna Polskiej Agencji Prasowej, Historia PAP, http://www.pap.pl/o-agencji/historia-pap [dostęp: 19.01.2018].

Wszystkie kluby poparły ułatwienie dostępu do informacji publicznej, http://www.pap.pl/aktualnosci/swiat/news,462340,sejm-wszystkie-kluby-poparly-ulatwienie-dostepu-doinformacji-publicznej.html [dostęp: 15.01.2018].

„Zbiory snów nieznanych” – wystawa nietypowych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, http://www.pap.pl/aktualnosci/news,926545,zbiory-snow-nieznanych---wystawa-nietypowych-zbiorow-biblioteki-jagiellonskiej.html [dostęp: 9.02.2018].

Pobrania

Opublikowane

2018-06-04

Jak cytować

Langer, B. (2018). Problematyka biblioteczna na łamach ogólnodostępnego portalu online Polskiej Agencji Prasowej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 16, 275–294. https://doi.org/10.24917/20811861.16.18

Numer

Dział

Materiały / Materials