Odczyty publiczne Stanisława Tarnowskiego

Autor

  • Tadeusz Budrewicz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.5

Słowa kluczowe:

Tarnowski; prelekcje; literatura; polityka; konserwatyzm

Abstrakt

Artykuł omawia prelekcje popularne, które Stanisław Tarnowski wygłaszał w Krakowie, Lwowie, Poznaniu i Warszawie w latach 1870-1901. Tarnowski wygłosił wiele odczytów w latach 1876-1896. Był zdolnym oratorem, na jego odczyty przybywały tłumy. Organizatorzy odczytów dzięki Tarnowskiemu mieli duże zyski, które przeznaczali na cele dobroczynne i oświatowe. Tematem odczytów była najczęściej literatura Romantyzmu i Renesansu. Tarnowski wykorzystywał odczyty do przedstawiania poglądów orientacji konserwatywnej, którą reprezentował. Konkurenci ideowi - demokraci ‒ zgadzali się z prelegentem w wielu sprawach dotyczących metod badań literatury i jej związków z życiem społeczno-politycznym narodu. Konkluzja: odczyty popularne były w drugiej połowie XIX wieku formą popularyzacji wiedzy oraz czynem obywatelskim.

Bibliografia

A. B. [Breza?], Odczyty na rzecz osad rolnych. Profesor Stanisław Tarnowski; „O Janie Kochanowskim”, „Echo” 1880, nr 64

T. Budrewicz, „Ewangelia wiedzy”. Odczyty profesorów Szkoły Głównej, [w:] Szkoła Główna : kręgi wpływów, red. U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2017, s. 13-30

K. Cysewski, Stanisława Tarnowskiego i Piotra Chmielowskiego „opera magna”, [w:] tegoż, Między historią badań literackich a teorią literatury, Olsztyn 2002, s. 93-129

W. Feldman, Stanisław Tarnowski. Kartka naszej krytyki literackiej, „Ogniwo” 1904, nr 14

Goście krakowscy, „Warta” 1879, nr 244,

K. M. G. [Górski], Odczyty prof. Tarnowskiego o Matejce, „Czas” 1896, nr 58

J. Kotarbiński, Odczyty publicznej. Prof. Tarnowski: O dalszym rozwoju poezji romantycznej, „Prawda” 1882, nr 9

[B. Kalicki], Dążności rosyjskie profesora S. hr. Tarnowskiego, Lwów 1877

S. K. [Krzemiński], Prelekcje publiczne w Warszawie. Dwa odczyty Stanisława Tarnowskiego, „Bluszcz” 1880, nr 15

Prelekcje naukowe w Warszawie. Prof. Tarnowski: O początkach poezji romantycznej w Polsce, „Przegląd Tygodniowy” 1877, nr 13

S. P. [Schnűrr-Pepłowski], Odczyty hr. Stanisława Tarnowskiego, „Dziennik Polski” 1887, nr 17

Sęp [W. Maleszewski], Z Warszawy, „Biesiada Literacka” 1880, nr 221

R. Stachura-Lupa, Poglądy ideowo-estetyczne Stanisława Tarnowskiego, Kraków 2014 K. Cysewski, Stanisława Tarnowskiego i Piotra Chmielowskiego „opera magna”, [w:] tegoż, Między historią badań literackich a teorią literatury, Olsztyn 2002, s. 93-129

S. Tarnowski, O poezji romantycznej. Odczyt czwarty, [w:] tenże, O literaturze polskiej XIX wieku, wybór i opracowanie H. Markiewicz, Warszawa 1971

Pobrania

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Budrewicz, T. (2019). Odczyty publiczne Stanisława Tarnowskiego. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 73–85. https://doi.org/10.24917/20811861.17.5

Numer

Dział

Artykuły / Articles