Baťa Zlín i literatura: sztuka i media w służbie postępu i jako usługa postępu

Autor

  • Barbora Svobodová Institute of Czech Literature of the CAS

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.12

Słowa kluczowe:

Baťa; Culture; industry and media; Czechoslovakia 1918–1945; modernism and avantgarde

Abstrakt

Baťa’s Zlín represents a complex phenomenon that cannot be reduced to the business sphere only. It was, in essence, a modernist avant-garde project unique for its kind in the context of Central Europe in the first half of the 20th century. The Baťa shoemaking company very much influenced and determined nearly all of the events in this East Moravian town and the whole region itself, and it also had an idea of the forms and functions of artistic production. While in the field of architecture, urbanism and design, progressive artistic tendencies were strongly applied in the spirit of corporate philosophy, Baťa’s taste in literature was, as it appeared on the pages of the company periodicals Sdělení and later in Zlín and in the production of publishing house Tisk Zlín, very conservative. Baťa encouraged his employees to develop reading literacy and self-study, founded a company library, but at the same time, books were considered in a sense of Czech National Revival as a means of educating, teaching, and cultivating workers. Literary works were to communicate clearly understandable and positive messages; on the other hand, they were also supposed to entertain the readers and enable them to relax. Within the framework of the main newspapers published by the company, the Literary Patrol section with the recommendation of specific titles was included from the beginning, and also examples of fiction and non-literary texts were published in Baťa’s press together with excerpts from manuals devoted to personal development. Especially in later years, much space was devoted to travel reports. In the mid-1920s, the company acquired a publishing and bookkeeping concession and began publishing its own publications. During the relatively short period of time, despite repeated calls the authors who would start creating Baťa bestsellers were nowhere to be found. Even J. A. Baťa appealed to writers to do this in his speech at the Writers’ Congress held in Zlín in 1936, and he also tried to motivate them by having the company began to award literary and journalist prizes. But few original books could meet Bata’s literary demands, and today we can only speculate how the situation would have developed if it had not been violently interrupted by historical events.

Bibliografia

Cekota, A., Etrepreneur extraordinary Tomáš Baťa, Zlín 2018.

Havelková, L., Baťovský Zlín jako literární námět, ˝Acta Universitatis palackianae Olomucensis facultas philosophica, Studia Moravica˝ 2017, no. 5, p. 41–46.

Holubec, S., Silní milují život. Utopie, ideologie a biopolitika baťovského Zlína, ˝Kuděj˝ 2009, no. 2, p. 30–55.

Kouba, K., Co to byl Baťovský Zlín? Město jako případ vysokého modernismu, [in:] Tomáš Baťa: Doba a společnost, Marek Tomaštík (ed.), Zlín – Brno 2007, p. 293–301.

Mareš, P., Od práce emancipující k práci mizející. ˝Sociologický časopis˝ 2004, no. 1-2, p. 37–48.

Mareš, P., Sondy do kultury města – Zlín, modelové město modernity, ˝Sociologický časopis – Czech Sociological Review˝ 2013, no. 5, p. 681–701.

Mašek, M., Zlínský novinářský aktivista Jaroslav Pelíšek před národním soudem [Diploma Thesis]. Brno 2019.

Pagáč, J., Tomáš Baťa a 30 let jeho podnikatelské práce, Praha 1926.

Pokluda, Z., Baťovi muži, Zlín 2012.

Pokluda, Z., Baťa v kostce, Zlín 2014.

Salátová, R., Baťova knihovna ve Zlíně, [in:] Vliv sociálního programu Tomáše Bati a Jana Antonína Bati na vzdělanost ve zlínském regionu. Historická tradice a současnost, Svatova Kašpárková et al., Brno 2010, p. 67–76.

Szcepanik, P., Mediální výstavba „ideálního průmyslového města“: Síť médií v Baťově Zlíně 30. let. [in]: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada O 2. Brno 2015, p. 23–66.

Ševeček, O., Jemelka, M., Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola z dějin globální expanze, Praha 2016.

Ševeček, O., Zrození Baťovy průmyslové metropole. Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech 1900–1938, České Budějovice 2009.

Vacková, B., Galčanová, L. The Project Zlín. Everyday Life in a Meterialized Utopia, ˝Urban People – lidé města˝ 2009, no. 2, p. 311–337.

Valůšek, D., Tomáš Baťa a tisk, [in:] Tomáš Baťa: Doba a společnost, Marek Tomaštík (ed.), Zlín – Brno 2007, p. 274–281.

Vaňhara, J., Příběh jednoho muže a jednoho města, Zlín 1994.

Veselý, V., 600 hesel, Zlín 2016.

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Svobodová, B. (2019). Baťa Zlín i literatura: sztuka i media w służbie postępu i jako usługa postępu. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 178–191. https://doi.org/10.24917/20811861.17.12

Numer

Dział

Artykuły / Articles