Budowanie identyfikacji wizualnej za pomocą plakatu. Architektura informacji a neuroestetyka

Autor

  • Wiktoria Jamróz Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.25

Słowa kluczowe:

information architecture; visual identity; poster; eyetracking; perception; neuroaesthetics.

Abstrakt

This article is based on Bachelor’s thesis topic. The main aim is to introduce the concepts of neuroaesthetics as a recent sub-discipline of empirical aesthetics that takes a scientific approach to the study of aesthetic perceptions of art. This article addresses the following question: “Is combination of neuroaesthetics and information architecture a guarantee of a good visual message?”. Eye-tracking technology was used to verify the thesis. The research process and results will be presented.

Bibliografia

Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 2008, s. 50–52.

Bremer J., Neuroestetyka: Czy przyszłość estetyki leży w neuronauce?, „Estetyka i Krytyka” 2013, nr 1, s. 18, http://pjaesthetics.uj.edu.pl/art/28/eik_28_2.pdf (dostęp: 01.03.2018).

Duch W., Neuroestetyka i ewolucyjne podstawy przeżyć estetycznych, Współczesna Neuroestetyka, Poznań 2007, s. 3, https://fizyka.umk.pl/publications/kmk/07-Neuroestetyka.pdf (dostęp: 5.05.2018).

Francuz P., Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, [brak paginacji], http://afterimagia.pl/book/okoruchowe-korelaty-piekna/ (dostęp: 20.04.2018).

Lenk K., Satalecka E., Podaj dalej. Design, nauczanie, życie, Kraków 2018, s. 148.

Markiewicz P., Przybysz P., Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni, [w:] Obrazy w Umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, red. Francuz P., Warszawa 2016, s. 11, http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl/wp-content/uploads/2016/01/4NeuroestAspekKomWizual.pdf (dostęp: 15.12.2017).

Nielsen J., Pernice K., Eyetracking Methodology, How to Conduct and Evaluate Usability Studies Using Eyetracking, Nielsen Norman Group 2009, https://www.nngroup.com/reports/how-to-conduct-eyetracking-studies/ (dostęp: 20.04.2018).

Ramachandran V. S., Hirstein W., Nauka wobec zagadnienia sztuki, [w:] Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu, red. Dziarnowska W., Klawiter A., T. 2, Mózg i jego umysły, Poznań 2007, s. 327–364, http://neuroestetyka.wdfiles.com/local--files/teksty/Rama.pdf (dostęp: 01.03.2018).

Skórka S., Architektura informacji. Nowy kierunek rozwoju informacji naukowej. „Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 2002, nr 1, [brak paginacji], http://www.ebib.pl/2002/40/skorka.php (dostęp: 10.05.2018).

Stolińska A., Andrzejewska M., Metodologiczne aspekty stosowania techniki eye trackingowej w badaniach edukacyjnych, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2017, z. 1, s. 271, http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBE/ar-ticle/view/PBE.2017.015/13970 (dostęp: 30.04. 2018).

Vartanian O., Goel V., Neuroanatomical correlates of aesthetic preference for paintings, „NeuroReport” 2004, nr 15, s. 893–897, http://www.yorku.ca/vgoel/reprints/VartanianGoelart.pdf (dostęp: 04.05.2018).

Wszołek M., Moszczyński K., Algorytmizacja procesów projektowych, Kraków 2015 [w:] Communication Design: badanie i projektowanie komunikacji, T. 4, red. Siemes A., Grech M., Kraków 2015, s. 179, https://bit.ly/2KWwojK (dostęp: 10.05.2018).

Wykład prof. Semira Zekiego, „Neurologia piękna” Festiwal Kopernika, https://www.copernicuscollege.pl/wyklady/neurobiologia-piekna/tresc (dostęp: 4.12.2017).

Pobrania

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Jamróz, W. (2019). Budowanie identyfikacji wizualnej za pomocą plakatu. Architektura informacji a neuroestetyka. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 354–363. https://doi.org/10.24917/20811861.17.25

Numer

Dział

Materiały / Materials