Ku nowoczesnemu projektowaniu książki. Od prerafaelitów do Warsztatów Krakowskich

Autor

  • Jacek Ladorucki Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.18.4

Słowa kluczowe:

19th/20th century; cultural history; typography of a Polish book; Art Nouveau; Correspondance des Arts

Abstrakt

Book design in Poland in the late 19th and early 20th centuries is the main focus of the article. The author presents the most interesting typographical works and prominent Polish creators of applied arts (Stanisław Wyspiański, Jan Bukowski, Edward Okuń, Włodzimierz Konieczny, Ephraim Lilien). The collected material reviews chief tendencies in graphic design, while also providing examples of the reception of Art Nouveau among critics and intellectuals of the end of the century.

Bibliografia

Antologia polska. Wybór ze 100 poetów polskich, zebrał S. Bełza, Lwów 1906.

Czarnocka K., Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962.

Dębicki Z., Książka i człowiek, Warszawa 1923.

Forssman F., Jak projektuję książki. Estetyka książki, przeł. P. Piszczatowski, Kraków 2018.

Gadomska M., Zależność między treścią a formą graficzną edycji poezji z przełomu XIX i XX wieku, [w:] Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Pogranicza, [red. Nauk. B. Bieńkowska] Warszawa 1991, s. 129-156.

Gawiński A., O książkach Wyspiańskiego, „Przegląd Biblioteczny” 1908, t. 1, z. 1 2, s. 85–91.

Głombiowski K., Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław 1980.

Hardin T., The pre-raphaelites: inspiration from the past, New York 2006.

Homolacs K., Podręcznik do ćwiczeń zdobniczych, Kraków 1930.

Homolacs K., Przemówienie, [w:] Wystawa Typograficzna. Jana Bukowskiego urządzona staraniem Dyrekcji Miejskiego Muzeum Przemysłu Artystycznego, Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie w gmachu Muzeum Przemysłu Artystycznego od 27 kwietnia do 11 maja 1947 r., Kraków 1947., s. s.9-16

Huml I., Polska Sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978.

Konopnicka M., Wybór Poezji, Kraków 1903.

Krzakowska-Łazuka E., Schizmatycy i wyznawcy Piękna: Ruskin, prerafaelici i Młoda Polska, Warszawa 2017.

Maleczyńska S., Książka i biblioteki polskie okresu zaborów, Wrocław 1987.

Ormiston R., Robinson M., Secesja: plakat, ilustracja książkowa i malarstwo czarującej epoki fin de siècle’u, tłum. B. Mierzejewska. Warszawa 2011.

Prerafaelici, red. J. Millidge, C. Haworth-Maden, przekł. M. Wierkiewicz, Poznań 1999.

Rubczyński W., John Ruskin: studia nad powiązaniem i uzasadnieniem jego głównych pomysłów, cz. 1, Kraków 1904.

Rydel L., Poezje, Kraków 1901.

Skierkowska E., Wyspiański – artysta książki, Wrocław 1960.

Smolik P., Jan Bukowski (1873-1943), [w:] Wystawa Typograficzna. Jana Bukowskiego urządzona staraniem Dyrekcji Miejskiego Muzeum Przemysłu Artystycznego..., Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie w gmachu Muzeum Przemysłu Artystycznego od 27 kwietnia do 11 maja 1947 r., Kraków 1947, s. 3-7.

Smolik P., Włodzimierz Konieczny – człowiek i artysta, Kraków 1927.

Smolik P., Drogi i bezdroża tzw. sztuki stosowanej, „Sztuka” 1913, t. III, z. VIII, s. 71-79.

Smolik P., Jana Bukowskiego prace graficzne, Łódź 1930.

Smolik P., Zdobnictwo książki w twórczości Wyspiańskiego, Łódź 1928.

Smolik S., O współczesnej książce polskiej, Kraków 1924.

Sowiński J., Sztuka typograficzna Młodej Polski, Wrocław 1982.

Staff L., Mistrz Twardowski. Pięć śpiewów o czynie, Lwów–Kraków 1902.

Trojanowski E., Odrodzenie rzemiosła polskiego, Warszawa 1915.

Trojanowski E., Słów kilka o drukarstwie z powodu wystawy drukarskiej Towarzystwa »Polska Sztuka Stosowana«, „Przegląd Biblioteczny” 1908, t. 1, z. 2, s. 117-121.

Tschudi Madsen S., Art Nouveau, przeł. J. Wiercińska, Warszawa 1987.

Warchałowski J., O sztuce stosowanej, Kraków 1904.

Warsztaty Krakowskie 1913-1926, red. M. Dziedzic, Kraków 2009.

Wystawa drukarska urządzona staraniem Towarzystwa «Polska Sztuka Stosowana» w dawnym pałacyku Hr. Czapskich w Krakowie. Od dnia 24 Grudnia do 10 lutego 1905 r. [katalog].

Pobrania

Opublikowane

2020-07-17

Jak cytować

Ladorucki, J. (2020). Ku nowoczesnemu projektowaniu książki. Od prerafaelitów do Warsztatów Krakowskich. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 49–61. https://doi.org/10.24917/20811861.18.4

Numer

Dział

Artykuły / Articles