Model obiegu dokumentów elektronicznych na przykładzie usług oferowanych użytkownikom przez Bibliotekę Jagiellońską

Autor

  • Leszek Szafrański Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.18.11

Słowa kluczowe:

academic library; electronic documents; model of organizing collections; information management; electronic collection management

Abstrakt

This study identifies the existing model of handling the circulation of electronic documents at the Jagiellonian Library (Pol. Biblioteka Jagiellońska, BJ) and attempts to create an original model of electronic document management. The research was carried using the case study method. The participant observation technique and direct interviews were employed to collect the data. As a result of the research, a model of electronic document circulation has been proposed. Within this method, it is crucial to eliminate physical data carriers in the collection-forming process and digitalize the process of archiving files. It may contribute to shortening the process each electronic document needs to go through before reaching the user. In the future, this analysis may help develop further research projects on improving the management of IT processes in libraries.

Bibliografia

Akeroyd J., The Management of Change in Electronic Libraries, „IFLA Journal” 2001, Vol. 27, No. 2, s. 70-73.

Grygrowski D., Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece, Warszawa 2001.

Gwynn D., Henry T., Craft A.R., Collection Creation as Collection Management: Libraries as Publishers and Implications for Collection Development, „Collection Management” 2019, Vol. 44, No. 2-4, s. 206-220.

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, [on-line:] https://jbc.bj.uj.edu.pl – 27.01.2020.

Januszko-Szakiel, A., Cyfrowy świat nauki i kultury. Czy zdołamy go ocalić?, „Forum Bibliotek Medycznych” R. 5, 2012, nr 1 (9), s. 133-143.

Jewell T.D., Anderson I., Chandler A., Farb S.E., Parker K., Riggio A., Robertson N.D.M., Electronic Resource Management: Report of the DLF ERM Initiative, Washington 2004.

Oppenheim C., Smithson D., What is the hybrid Library?, „Journal of Information Science, 1999, Vol. 25, Iss. 2, s. 97-112.

Piotrowicz G., Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu na tle modeli i koncepcji rozwojowych współczesnych bibliotek akademickich, [w:] Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015, red. G. Piotrowicz, Wrocław 2015, s. 17-27.

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, [on-line:] https://ruj.uj.edu.pl – 27.01.2020.

Rożniakowska M., Margas M., Kitlińska I., Bógdoł P., Biblioteki dawniej i dziś. Hybrydowe, cyfrowe…? Jakie będą i co może wpłynąć na ich kształt w przyszłości, [w:] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Materiały Konferencyjne, Łódź 2006, s. 267-294.

Sanetra K., Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa – powstanie i rozwój projekt „Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa”, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2013, Vol. 63, s. 165-181.

Seta M., Zmiany w strukturach organizacyjnych bibliotek akademickich, [w:] Koncepcje organizacji bibliotek, red. M. Wojciechowska, Gdańsk 2011, s. 58-63, [on-line:] https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/17675/Koncepcje%20organizacji%20bibliotek.pdf?sequence=1 – 14.02.2020.

Szczepaniak R., Biblioteczne usługi on-line. Doświadczenie polskie i niemieckie, [w:] Elektroniczny wizerunek biblioteki, red. M. Wojciechowska, Gdańsk 2008, s. 63-70.

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, Dz.U. z 1996 r., nr 52, poz. 722, [on-line:] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961520722/U/D19960722Lj.pdf – 11.10.2018.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-17

Jak cytować

Szafrański, L. (2020). Model obiegu dokumentów elektronicznych na przykładzie usług oferowanych użytkownikom przez Bibliotekę Jagiellońską. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 183–193. https://doi.org/10.24917/20811861.18.11

Numer

Dział

Artykuły / Articles