Najpopularniejsze polskie portale historyczne – próba analizy pod względem merytorycznym oraz user experience (doświadczeń użytkownika)

Autor

  • Ada Krawczak Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Mateusz Drozdowski Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.34

Słowa kluczowe:

historical portals, applied history, user experience, UX, user interface, WCAG

Abstrakt

The article discusses the most important popular portals on history in the Polish language. The analysis assumes an interdisciplinary approach to the issue in hand, regarding both the content of the portals under analysis and the degree to which they have user friendly design. The article will focus on the following websites: “Ciekawostki Historyczne”, „Twoja Historia”, „Dzieje.pl”, „Histmag.org”, „Historia.org.pl”, and „Historykon.pl”. They have been selected according to their popularity measured by the number of visits per month. The first part of the article will explore the general idea behind a given portal, its content, the themes it discusses, as well as the degree of competence of its published texts. The other part of the article will mainly concentrate on the question of the design of the interface of each portal, which determines their functionality for the user. The analysis will then lead up to more general conclusions on the presence of historical narratives and themes in the internet as well as on the issue of technological sophistication of historical websites.

Bibliografia

Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kraków 2014.

Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, Warszawa 2018.

Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 2007.

Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, red. W. Tanaś, W. Welskop, Łódź 2016.

Marcinkowski P., Luboń M., Mrochen I., Szczygielska M., Marcinkowski A., Metody oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1, Częstochowa 2020.

Matysek A., Tomaszczyk J., Angielsko-polski słownik IA, UX, UI & SEO, Katowice 2021.

Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, red. W. Godzic, Warszawa 2010.

Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. Ausz, M. Szabaciuk, Lublin 2015.

Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, red. J. Rulka, B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002.

Norman D., Dizajn na co dzień, przeł. D. Malina, Kraków 2018.

Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Toruń 2005.

Popularyzacja nauk historycznych – teoria i praktyka. Zbiór studiów, red. D. Gołaszewska-Rusinowska, M. Mielewska, T. Sińczak, Toruń 2018.

Pudełko M., Prawdziwa historia Internetu, Piekary Śląskie 2017.

Tidwell J., Brewer Ch., Valencia A., Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe, przeł. M. Gutowski, Gliwice 2020.

Tsiodoulos D., Comparison of Hamburger and Bottom Bar Menu on Mobile Devices for Three Level Navigation, Stockholm 2016.

Liddington J., What Is Public History? Publics and Their Pasts, Meanings and Practices, „ Oral History” 2002, vol. 30, no. 1, s. 83–93.

Najlepsze WWW historii. Ranking serwisów historycznych, „Press” 2018, nr 11–12, s. 94–96.

Mazurek-Łopacińska K., Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta, „Konsumpcja i Rozwój” 2011, nr 1, s. 47–57.

Wojdon J. Public history, czyli historia w przestrzeni publicznej, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2015, t. 34, nr 3, s. 25–41.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Krawczak, A., & Drozdowski, M. (2021). Najpopularniejsze polskie portale historyczne – próba analizy pod względem merytorycznym oraz user experience (doświadczeń użytkownika). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 536–561. https://doi.org/10.24917/20811861.19.34

Numer

Dział

Artykuły / Articles