Biblioteka pedagogiczna w środowisku lokalnym. Komunikat

Autor

  • Lidia Ippoldt Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.52

Słowa kluczowe:

pedagogical library, support, local education system

Abstrakt

Pedagogical libraries meet the specific needs of a particular group of users. As a network, they have always played an extremely important role in the initial education, continued education, and professional development, as well as in the scientific and auto-didactic work of teachers. The regulation of the Minister of National Education of 28 February 2013 imposes the following tasks on pedagogical libraries: to organise and support schools and school libraries in carrying out their activities. These tasks can be divided into two groups: planning and carrying out activities aimed at improving the quality of work in relation to the needs of the school, and the organisation of networks and related cooperation and self-education for teachers, based on improvement, exchange of experience and best practices. The development of libraries gives librarians the incentive to constantly train, learn new methods and techniques for working with users, most of whom belong to the educational community. The pedagogical library is a service institution that also cares about its image. The image will decide whether the pedagogical library will become a link in the local education system for the local community.

Bibliografia

Czytelnictwo - nowa jakość, red. B. Janik, W. Bukowczan, Kraków 2017.

Hechsman K., Biblioteki pedagogiczne są potrzebne!, „Biblioteka w Szkole” 2009, nr 3, s. 7. Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych, red. A. Fluda-Krokos, B. Janik, Kraków 2015.

Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej, red. B. Janik, W. Bukowczan, Kraków 2019. Kuratoryjne biblioteki pedagogiczne na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, oprac. J. Dzieniakowska, Kielce 2006.

Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji, red. A. Fluda-Krokos, W. Dudek, A. Piotrowska, Kraków 2014.

Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej - klient wyróżniony, red. A. Fluda-Krokos, B. Janik, Kraków 2016.

Rola biblioteki pedagogicznej w upowszechnianiu nowych technologii w edukacji, red. B. Janik i W. Bukowczan, Kraków 2018.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 2013 poz. 369.

Stan bibliotek w Polsce objętych badaniem Głównego Urzędu Statystycznego - 2018 r., oprac. B. Budyńska, M. Jezierska, [on-line:] bn.org.pl/download/document/ 1571226672.pdf - 23.06.2022.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Ippoldt, L. (2023). Biblioteka pedagogiczna w środowisku lokalnym. Komunikat. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 810–816. https://doi.org/10.24917/20811861.20.52

Numer

Dział

Recenzje / Reviews