Praktyki zawodowe w opinii studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Autor

  • Lidia Ippoldt Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  • Anna Faber-Chojnacka Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Słowa kluczowe:

bibliotekarstwo, informacja naukowa, praktyki

Abstrakt

[Practicum as Viewed by Students of the Institute of Library Management and Scientific Information at the Pedagogical University in Cracow]

Wnioski
Ogólnie można stwierdzić, że większość ankietowanych studentów wszystkich lat studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych widzi konieczność odbycia co najmniej jednej praktyki w ciągu studiów, zwykle po roku II lub III. Badani skłonni są jednak do odbycia nawet kilku praktyk pod warunkiem, by realizowane one były w czasie roku akademickiego, a nie w miesiącach wakacyjnych i trwały przeciętnie od 2 tygodni do miesiąca. Najatrakcyjniejszymi placówkami przeznaczonymi do pracy studentów są dla badanych biblioteki publiczne, naukowe, a także wydawnictwa i redakcje położone najbliżej ich miejsca zamieszkania.
Ćwiczenia w katalogowaniu, klasyfikacji, jak i inne zaproponowane treści pro-gramowe są, zdaniem respondentów, konieczne podczas praktyk. Tak więc praktyki są oceniane na ogół pozytywnie, a zmiany dotyczą głównie komputeryzacji i kom-petencji merytorycznych pracowników placówek wskazywanych jako wzorcowe. Podsumowując, można więc zaproponować niewielkie korekty zarówno w pro-gramach praktyk, jak i doborze placówek przeznaczonych na ich realizację, bez rezygnacji jednak z obowiązku odbywania praktyk przez naszych studentów dzien-nych i zaocznych.

Pobrania

Opublikowane

2001-04-01

Jak cytować

Ippoldt, L., & Faber-Chojnacka, A. (2001). Praktyki zawodowe w opinii studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 1, 163–174. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/1069

Numer

Dział

Materiały / Materials