„Strzecha” Franciszka Henryka Richtera (1868-1873, 1878) w świetle korespondencji wydawcy i redaktora

Autor

  • Maria Konopka Kraków

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.27

Słowa kluczowe:

Lvov periodicals of the 19th century, the “Strzecha” monthly, F.H. Richter, F. Waligorski, J.I. Kraszewski

Abstrakt

The article describes the circumstances of the creation and implementation of the Lviv liter-ary magazine “Strzecha” (Thatch). Correspondence of the publisher (F.H. Richter) and editor (F. Waligórski) with their regular contributor J.I. Kraszewski reveals the details of the financing of the project and the problems of keeping it on the market, brings the content of the magazine and the publisher’s efforts to improve its literary and artistic level.

Bibliografia

Banach A., Polska książka ilustrowana 1800-1900, Kraków 1959.

Bujak J., Richter Franciszek Henryk, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 31, red. H. Markiewicz, Wrocław 1988-1988, s. 278-279.

Do Szanownych Abonentów „Strzechy”, „Strzecha” 1873, z. 17, s. 408.

Fiszer L., Wspomnienia starego księgarza, Warszawa 1959.

Gągola E., Richter Franciszek Henryk, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, red.

I. Treichel, Warszawa 1972, s. 756.

Kostecki J., Rowicka M., Granice wolności słowa w zaborze rosyjskim w latach 1865-1904, t. 1, Warszawa 2006.

Kotłobułatowa I., Knigari ta knigarni v minułomu Lvova, Lviv 2005.

Kraszewski J.I., Emisariusz, Lwów 1869.

Kraszewski J.I., Z 1868 roku Rachunki, Poznań 1869.

List F. Waligórski do J. I. Kraszewskiego z 7 V 1873 r. (BJ, rkps 6539 IV, Korespondencja J.I. Kraszewskiego..., t. 79, k. 85-138).

List F.H. Richtera do J.I. Kraszewskiego sprzed 24 X 1877 r. (BJ, rkps 6529 IV, Korespondencja J.I. Kraszewskiego..., t. 69, k. 7-96).

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Konopka, M. (2023). „Strzecha” Franciszka Henryka Richtera (1868-1873, 1878) w świetle korespondencji wydawcy i redaktora. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 436–446. https://doi.org/10.24917/20811861.20.27

Numer

Dział

Artykuły / Articles