Z dziejów wrocławskiej bibliologii. Kultura książki w działalności Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego

(Bożena Koredczuk, Badania nad książką, biblioteką i informacją w kręgu towarzystw naukowych. Komisja Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953–2003), Wrocław–Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, 2021, ss. 506 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 4086), ISSN 0239-6661 (AUWr), ISBN 978-83-229-3761-7)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.37

Słowa kluczowe:

recenzja

Abstrakt

Niniejsza recenzja dotyczy monografii Bożeny Koredczuk pt. Badania nad książką, biblioteką i informacją w kręgu towarzystw naukowych. Komisja Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953-2003) wydanej we Wrocławiu w 2021 roku.

Bibliografia

Fekecz J., Wrocławskie Czwartki Naukowe, [w:] Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2001, s. 922.

Głombiowski K., Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław 1980.

Koredczuk B., Karol Głombiowski – twórca wrocławskiej szkoły bibliologicznej, [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, red. R. Aleksandrowicz, H. Rusińska-Giertych, Wrocław 2015, s. 19–38.

Migoń K., Nauka o książce wśród innych nauk społecznych, Wrocław 1976.

Migoń K., Nauka o książce. Zarys problematyki, Wrocław 1984.

Nauka polska we Wrocławiu w latach 1945–1965 i jej znaczenie społeczne, red. J. Trzynadlowski, Wrocław 1965.

Trzynadlowski J., Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, [w:] Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 1, Towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce, red. L. Łoś, Wrocław 1978, s. 113.

Z dziejów badań naukowych inspirowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1946–2006, red. J. Kolbuszewski, G. Potężny, Wrocław 2006.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Hombek, D. (2024). Z dziejów wrocławskiej bibliologii. Kultura książki w działalności Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego: (Bożena Koredczuk, Badania nad książką, biblioteką i informacją w kręgu towarzystw naukowych. Komisja Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953–2003), Wrocław–Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, 2021, ss. 506 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 4086), ISSN 0239-6661 (AUWr), ISBN 978-83-229-3761-7). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 575–581. https://doi.org/10.24917/20811861.21.37

Numer

Dział

Recenzje / Reviews