Przejawy kultury unieważniania w stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

Studium przypadku wybranych tygodników opinii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.20

Słowa kluczowe:

mediatyzacja religii, cancel culture, Kościół rzymskokatolicki w Polsce, media

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie medialnych strategii kontestacji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce na przykładzie trzech polskich tygodników opinii: „Polityki”, „Newsweeka” i „Tygodnika Powszechnego”. Okres naszych poszukiwań ustalono na dwanaście miesięcy, począwszy od wybuchu protestów 22 października 2020 roku. Na podstawie analizowanego powyżej materiału medialnego zidentyfikowano trzy główne strategie kontestacji Kościoła rzymskokatolickiego w polskiej prasie opiniotwórczej: 1) eksponowanie negatywnych aspektów analizowanej problematyki; 2) profilowanie rozmówców i wywiadów; oraz 3) leksykalne i wizualne techniki modelowania treści.

Bibliografia

CBOS (2021). Religijność młodych na tle ogółu społeczeństwa. Komunikat z badań, nr 144, 1–17. Retrieved from: https://www.cbos.pl/EN/home/home.php

Clark, M.D. (2020). Drag Them: A brief etymology of so-called ‘cancel culture’. Communication and the Public, Vol. 5, Iss. 3–4, 88–92. DOI: 10.1177/2057047320961562.

Formicola, J.R. (2021). The Catholic Religious Presence in Civil Society: A Waning Influence, Religions, Vol. 12, Iss. 4, 1–17. DOI: 10.3390/rel12040248.

Hepp A. & Krotz F. (2014). Mediatized Worlds – Understanding Everyday Mediatization. In: Hepp A. & Krotz F. (ed.), Mediatized Worlds: Culture and Society in a Media Age, London: Palgrave Macmillan, 1–15.

Hjarvard, S. (2008).The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agents of Religious Changes. Northern Lights, Vol. 6, Iss. 1, 9–26. DOI: 10.1386/nl.6.1.9_1.

Modrzejewski, A. (2010). Kościół a polityka. Rozważania wokół aktywności politycznej duchowieństwa rzymskokatolickiego podczas wyborów prezydenckich 2010 roku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4, 45–60. DOI: 10.14746/ssp.2010.4.03.

Nakamura, L. (2008). Digitizing Race. Visual Cultures of the Internet, Minneapolis–London: University of Minnesota Press.

Pastwa, R. J. (2022). Cancel culture a Kościół rzymskokatolicki w Polsce, w: Współczesne Dyskursy Medialne, t. 1, 301-318. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pastwa, R. J. (2022). Przejawy cancel culture wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. , 247-260. DOI: 10.24917/9788376241913.

Weigel, G. (2005). Witness to Hope. The Biography of Pope John Paul II London: Harper Collins Publishers.

Velasco, J.Ch. (2020). You are Cancelled: Virtual Collective Consciousness and the Emergence of Cancel Culture as Ideological Purging. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol. 12 No. 5, 1–7. DOI: 10.21659/rupkatha.v12n5.rioc1s21n2.

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Pastwa, R. J., Białek-Szwed, O., & Wójciszyn-Wasil, A. (2024). Przejawy kultury unieważniania w stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce: Studium przypadku wybranych tygodników opinii. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 302–311. https://doi.org/10.24917/20811861.21.20

Numer

Dział

Artykuły / Articles