Biblioróżnorodność i polityka kulturalna jako instrumenty zmian

Autor

  • Anna Štičková Masaryk University, Brno

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.23

Słowa kluczowe:

Literatura, biblioróżnorodność, polityka kulturalna, status twórców

Abstrakt

Studium poświęcone jest zagadnieniu obrotu książkami jako elementu środowiska kulturowego i artystycznego i stanowi próbę wprowadzenia teoretycznych ram dla szerszych badań.  Przedstawiono w nim bliżej dwie koncepcje, które mogą być narzędziami wprowadzania zmian. Po pierwsze, krótko przedstawiono koncepcję biblioróżnorodności, która opiera się na ścisłej analogii do bioróżnorodności w sensie zachowania i ochrony ekosystemu z naciskiem na lokalność i dbałość o poszczególnych członków tego środowiska. Tekst wprowadza wybrane idee i sposoby podejścia do tej koncepcji, takie jak zrównoważony rozwój, aktorzy itp. Rozdział kończy się zarysowaniem modelu, w którym niezależne nurty działają jak laboratorium eksperymentalne, z którego następnie główny nurt przejmuje pewne elementy. Ilustruje to wzajemne powiązania całego systemu. Drugą koncepcją lub strategią jest polityka kulturalna, która może być skutecznym narzędziem promocji i rozwoju kultury. W szczególności badanie koncentruje się na jednym z obecnie dyskutowanych narzędzi - statusie artysty. Przygląda się różnym podejściom do warunków pracy artystów i osób zawodowo związanych z kulturą. Celem tekstu jest przedstawienie i pokazanie możliwych podejść do koncepcji literatury jako sektora kultury i kreatywności oraz opieki nad nią. Lista nie jest wyczerpująca, ale ukazuje różne perspektywy postrzegania zagadnienia.

Bibliografia

Recommendation concerning the Status of the Artist. Unesco.org [online]. [accessed 2023-10-02]. Available at: https://www.unesco.org/creativity/en/1980-recommendation-concerning-status-artist?TSPD_101_R0=080713870fab2000f0063732e5586d9cd31e20eee0c3ecf2c8f79f0e4265896dd63fb3012f2935f408cb83d723143000622ccaa32880a87f132bb861f47c4decf406e79df135454ef12919667fe3cebce892f4d19b126f7c6912992bd81db7b5

CASSE, Christelle. The art of managing the intermittent artist status in France. Etui.org [online]. 2020, 2020-11-05 [accessed 2023-10-02]. Available at: https://www.etui.org/publications/art-managing-intermittent-artist-status-france

Culture statistics – cultural employment. Ec.europa.eu [online]. 2023 [accessed 2023-10-02]. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-_cultural_employment#Cultural_employment_.E2.80.93_current_state_and_latest_developments

HAWTHORNE, Susan. Bibliodiversity: A Manifesto for Independent Publishing. Spinifex Press, 2014. ISBN 978-1742199306.

NÁVRATOVÁ, Jana; ŽÁKOVÁ, Eva. Status umělce a umělkyně [online]. 2022 [accessed 2022-11-23]. Available at: https://www.kreativnicesko.cz/clanky/status-umelce-a-umelkyne,

https://www.gov.ie/en/publication/6d4e1-basic-income-for-the-arts-pilot-scheme-faqs

MATARASSO, François, and Charles LANDRY. Balancing Act: Twenty-One Strategic Dilemmas In Cultural Policy. Belgium: Council of Europe Publishing, 1999. ISBN 92-871-3861-3.

O Estatuto dos Profissionais da Cultura. Estatutocultura.pt [online]. 2022 [accessed 2023-10-02]. Available at: http://www.estatutocultura.pt

Plán legislativních prací vlády na rok 2023. Vlada.cz [online]. 2023 [accessed 2023-10-02]. Available at: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/plan-legislativnich-praci-vlady-na-rok-2023-201936

Strategie rozvoje a podpory KKO. Mkcr.cz [online]. 2021 [accessed 2023-10-02]. Available at: https://www.mkcr.cz/strategie-rozvoje-a-podpory-kko-cs-1301

Swedish cultural policy. Kulturradet.se [online]. [accessed 2023-10-02]. Available at: https://www.kulturradet.se/en/about-us/swedish-cultural-policy

Zpráva o českém knižním trhu 2021/2022. Available at: https://www.sckn.cz/file/wysiwyg/files/Zprava_o_ceskem_kniznim_trhu_2021_22(2).pdf.

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Štičková, A. (2024). Biblioróżnorodność i polityka kulturalna jako instrumenty zmian. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 358–368. https://doi.org/10.24917/20811861.21.23

Numer

Dział

Artykuły / Articles