Przypisy w humanistyce – ich treść, funkcja i cel

Autor

  • Katarzyna Kaczor-Scheitler Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.24

Słowa kluczowe:

przypisy w naukach humanistycznych, tekst główny, tradycyjny styl redagowania przypisów, przypisy harwardzkie

Abstrakt

Podstawą artykułu jest uporządkowanie wiedzy na temat przypisów w naukach humanistycznych, omówienie ich rodzajów, zawartości, funkcji i przeznaczenia. Uwaga skupia się na tradycyjnym stylu redagowania przypisów, stosowanym w pracach z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i edytorstwa. Uwzględniono również inne style: Harvard, APA, MLA, Chicago i Vancouver. Publikacja prezentuje również poglądy przedstawicieli nauk humanistycznych na wskazany w tytule temat, a także ukazuje perspektywy dalszych badań.

Bibliografia

Bańko M., Polszczyzna na co dzień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Bizior-Dombrowska M., Przepis na przypis (objaśnienia w „Dramatach” Zygmunta Krasińskiego), „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2017, nr 2, s. 61–68.

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Gajda S., Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.

Genette G., Seuils, Paris 1987.

Głębicka E., „Przypisywanie” Dąbrowskiej. O różnicach w komentowaniu tekstów na przykładzie edycji krytycznej „Nocy i dni” oraz korespondencji osobistej pisarki, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2017, nr 2, s. 17–24.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, przedm. K. Górski, wyd. 3 popr. i uzup., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.

Gruchała J.S., Przypisy czy komentarz? O funkcji objaśnień w edycji naukowej, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2017, nr 2, s. 7–16.

Harnack A., Über Anmerkungen in Büchern, [w:] Aus Wissenschaft und Leben, Gießen 1911.

Kaczor-Scheitler K., Przypisy w systemie tradycyjnym i harwardzkim – porównanie stosowania obydwu metod przez współczesnych humanistów, „Świat i Słowo” 2022, t. 38, nr 1, s. 475–497.

Kowalska M., Przypisy autorskie w sonetach religijnych: funkcje i formy na przykładzie „Teorematów” Jeana de la Ceppède’a, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2017, nr 2, s. 89–97.

Kuczkowski B., Objaśnienia w „Pismach dyskursywnych” Zygmunta Krasińskiego, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2017, nr 2, s. 69–77.

Kułakowska-Lis J., Przypisy jako wyzwanie redakcyjne, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2017, nr 2, s. 143–147.

Leontiewa N., O pewnych właściwościach spójnego tekstu, [w:] O spójności tekstu, red. M.R. Mayenowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1971, s. 13–19.

Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.

Markiewicz H., Świetność i zmierzch przypisów naukowoliterackich, [w:] H. Markiewicz O cytatach i przypisach, Universitas, Kraków 2004, s. 89–104.

Szkudlarek-Śmiechowicz E., Przypisy rzeczowe a tekst główny w publikacjach naukowych, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. LXI, 2015, s. 251–265.

Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014.

Trzynadlowski J., Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, wyd. 3 uzup., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983.

Wierzbicka A., Metatekst w tekście, [w:] O spójności tekstu, red. M.R. Mayenowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1971, s. 105–121.

Wilkoń A., Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Universitas, Kraków 2002.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Zarych E., Po co dzieciom przypisy?, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2017, nr 2, s. 107–124.

Zawodniak M., Komentarze „nowego typu”. Przypadki objaśnień i przypisów w dziesięcioleciu powojennym. Część I, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2017, nr 2, s. 43–52.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Kaczor-Scheitler, K. (2024). Przypisy w humanistyce – ich treść, funkcja i cel. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 369–378. https://doi.org/10.24917/20811861.21.24

Numer

Dział

Artykuły / Articles