Prawo własności intelektualnej w muzyce i choreografii (na przykładzie wybranych mediów społecznościowych)

Autor

  • Magdalena Gwioździk Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.32

Słowa kluczowe:

muzyka, choreografia, prawo, media społecznościowe

Abstrakt

Artykuł przedstawia przepisy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego dotyczące własności intelektualnej w muzyce i choreografii. Zwrócono w nim uwagę na regulacje prawne mające zastosowanie na wybranych platformach mediów społecznościowych. Zaprezentowano przykłady wykorzystania muzyki, dźwięków i choreografii w mediach społecznościowych. Prawo własności intelektualnej stworzone dla klasycznych form tanecznych nie nadąża za szybkim rozwojem nowych form tanecznych w mediach społecznościowych. Zasady korzystania z muzyki, w tym na platformach społecznościowych, zostały zdefiniowane znacznie precyzyjniej: są nie tylko omówione w aktach prawnych, ale odpowiednie informacje są także przekazywane bezpośrednio przez administratorów.

Bibliografia

Activision Is Suing a TikTok Music Critic For Alleged ‘Scheme’ To Demand Legal Settlements Over Meme, Bilboard, [on-line:] https://www.billboard.com/business/legal/activision-suing-tiktok-music-critic-enough-slices-meme-1235377879/ – 12.09.2023.

Akt o rynkach cyfrowych, [on-line:] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/digital-markets-act/ – 5.09.2023.

Akt o usługach cyfrowych, [on-line:] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/digital-services-act/ – 5.09.2023.

Are Sound Effects Copyrighted? A Guide for Content Creators, Track Club, [on-line:] https://www.trackclub.com/resources/are-sound-effects-copyrighted/ – 15.12.2023.

Articles of Association, [on-line:] https://www.komca.or.kr/foreign2/eng2/K0401.jsp – 12.09.2023.

Bang Energy violated UMG music copyrights in TikTok ads, judge says, Reuters 2022, [on-line:] https://www.reuters.com/legal/litigation/bang-energy-violated-umg-music-copyrights-tiktok-ads-judge-says-2022-07-12/– 12.09.2023.

Billboard, [on-line:] https://www.billboard.com/music/music-news/fifty-fifty-cupid-tiktok-top-song-2023-1235544791/ – 12.11.2023.

Copyright Act, [on-line:] https://www.komca.or.kr/form_foreign/KOREA_COPYRIGHT_ACT.pdf – 12.09.2023.

Copyright Law of the United States (Title 17) and Related Laws Contained in Title 17 of the United States, U.S. Copyright Office, [on-line:] https://www.copyright.gov/title17/ – 12.09.2023.

Copyright policy, X help center, [on-line:] https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/copyright-policy –12.08.2023.

Czy do wideo na Instagramie mogę dodać muzykę?, Centrum pomocy, [on-line:] https://help.instagram.com/629037417957828 – 12.09.2023.

Digital 2022: global overview report, [on-line:] https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report – 12.10.2023.

Dong S., 'Street Man Fighter' dancer Vata accused of plagiarizing ATEEZ's choreography, „The Korea Times”, [on-line:] https://www.koreatimes.co.kr/www/art/2023/12/398_337678.html – 4.12.2023.

H. Yasharoff, Jimmy Fallon addresses his TikTok dance segment with Addison Rae. Here's why it sparked backlash, USA Today Entertaiment, [on-line:] https://eu.usatoday.com/story/entertainment/tv/2021/03/30/tiktok-dances-why-addison-rae-jimmy-fallon-clip-sparked-backlash/7058920002/ – 4.10.2023.

How to Use Copyrighted Music on Instagram Legally, Track Club, [on-line:] https://www.trackclub.com/resources/how-to-use-copyrighted-music-on-instagram-legally/ – 2.09.2023.

In the Courts: Ed Sheeran succeeds in music copyright infringement case, but it’s not over yet…, „WIPO Magazine” September 2023, [on-line:] https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2023/03/article_0003.html – 12.11.2023.

Kemp S., Digital 2023: global overview Report, [on-line:] https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview -report – 12.09.2023.

Konwencja Berneńska, Wolters Kluwer, [on-line:] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-bernenska-o-ochronie-dziel-literackich-i-artystycznych-berno-16778198 – 12.09.2023.

Korean Music Copyright Association, [on-line:] https://www.komca.or.kr/foreign2/eng2/K0201.jsp – 12.09.2023.

Music publishers sue Twitter for $250m citing Elon Musk’s copyright stance, „The Guardian”, [on-line:] https://www.theguardian.com/business/2023/jun/15/music-publishers-sue-twitter-copyright-elon-musk-tweets – 12.11.2023.

Paez J., United States Court of appels for the ninth circuit, [on-line:] https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2023/11/01/22-55890.pdf – 6.05.2023.

Performing Arts, U.S. Copyright Office, [on-line:] https://www.copyright.gov/registration/performing-arts/index.html – 12.09.2023.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, [on-line:] https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf – 12.09.2023.

Prawa autorskie, Centrum pomocy, [on-line:] https://help.instagram.com/126382350847838?helpref=faq_content – 12.11.2023.

Prawa autorskie, TikTok, [on-line:] https://support.tiktok.com/pl/safety-hc/account-and-user-safety/copyright – 12.09.2023.

Prawa autorskie, YouTube, [on-line:] https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/ – 12.10.2023.

Prawo w kulturze. Organizacje zbiorowego zarządzania, [on-line:] https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/organizacje-zbiorowego-zarzadzania#gsc.tab=0 – 12.10.2023.

Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2018.

Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych, [on-line:] file:///C:/Users/Jolanta/Downloads/Rekomendacje_Prezesa_UOKiK.pdf – 12.11.2023.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, [on-line:] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1557493780595&uri=CELEX:32017R1128 – 12.08.2023.

Solim-Yoon, Choreographer Anze Skrube confirms 'Street Man Fighter' Vata's move sequence in 'New Thing' is copying ATEEZ, allkpop, [on-line:] https://www.allkpop.com/article/2022/10/choreographer-anze-skrube-confirms-street-man-fighter-vatas-move-sequence-in-new-thing-is-copying-ateez– 4.12.2023.

Sony Music and Triller settle copyright dispute as tiktok rival prepares to go public, „Music Business Worldwide”, [on-line:] https://www.musicbusinessworldwide.com/sony-music-and-triller-settle-copyright-dispute-as-tiktok-rival-prepares-to-go-public/ – 12.11.2023.

Sony Music Sues Cosmetics Brand Ofra for using recordings by Mariah Carey, Britney Spears and other artists in social media ads without permission, „Music Business Worldwide”, [on-line:] https://www.musicbusinessworldwide.com/mariah-carey-all-i-want-for-christmas-is-you-sony-music-sues-cosmetics-brand-ofra-for-using-music-in-instagram-and-tiktok-posts-without-permission/ – 12.12.2023.

Supreme Court Of The United States, [on-line:] https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-571_e29f.pdf – ...

The 6 Different Types of Music Licenses Explained, Track Club, [on-line:] https://www.trackclub.com/resources/types-of-music-licenses/ – 6.05.2023.

The Korea Music Copyright Association will withhold all royalty payments for FIFTY FIFTY’s ‘Cupid’ until copyright disputes are settled, [on-line:] https://www.allkpop.com/article/2023/07/the-korea-music-copyright-association-will-withhold-all-royalty-payments-for-fifty-fiftys-cupid-until-copyright-disputes-are-settled – 12.12.2023.

The MLC, [on-line:] https://www.themlc.com/faqs/categories/mlc – 12.09.2023.

The MLC, Public Work Search, [on-line:] https://portal.themlc.com/search#publisher – 12.09.2023.

The Original Renegade, „The New York Times”, [on-line:] https://www.nytimes.com/2020/02/13/style/the-original-renegade.html – 4.10.2023.

The Sage Handbook of Social Media Research Methods, Los Angeles, London 2017.

The SAGE handbook of social media, eds. J. Burgeaa, A. Marwick, T. Poell, Los Angeles 2019.

Track Club, [on-line:] https://www.trackclub.com – 12.09.2023.

Twitter does a TikTok, gets sued by music labels over copyrighted songs, „Firstpost”, [on-line:] https://www.firstpost.com/world/twitter-gets-sued-by-music-labels-over-copyrighted-songs-12740052.html – 12.09.2023.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. (Dz.U.2022.0.2509 (art. 1, ust. 2, pkt 8), [on-line:] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-autorskie-16782058 – 12.09.2023.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2021.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. 2018 poz. 1293).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 2022 r., poz. 2509, art. 67 (postanowienia umowy licencyjnej), [on-line:] https://lexlege.pl/ustawa-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych/art-67/ – 4.04. 2023.

Vargas S., What Copyright Protections Do Choreographers Have Over Their Work?, „Dance Magazine”, [on-line:] https://www.dancemagazine.com/choreography-copyright/ – 4.10.2023.

Warunki korzystania z usług muzycznych, Tik Tok, [on-line:] https://www.tiktok.com/legal/page/global/music-terms-eea/pl – 12.09.2023.

What the UMG Ruling Means for Your TikTok Marketing Strategy, MikeWorldWide, [on-line:] https://www.mww.com/resources/what-the-umg-ruling-means-for-your-tiktok-marketing-strategy/ – 12.09.2023.

Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa, Noty tematyczne o Unii Europejskiej. Parlament Europejski, [on-line:] https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/36/wlasnosc-intelektualna-przemyslowa-i-handlowa – 12.09.2023.

Zasady dotyczące przechowywanych treści muzycznych, YouTube, [on-line:] https://support.google.com/youtube/answer/9744173?hl=pl&ref_topic=6154211&sjid=4963004756648821758-EU – 12.08.2023.

Bielecki P., Laban Movement Analysis – Labanowska Analiza Ruchu, taniecPolska.pl, [on-line:] https://taniecpolska.pl/krytyka/laban-movement-analysis-labanowska-analiza-ruchu/ – 4.04.2023.

Buchnowska D., Wykorzystanie mediów społecznościowych przez uczelnie wyższe i studentów w świetle badań własnych. „Nauki o Zarządzaniu” 2013, nr 2.

Carr C.T., Hayes R.A., Social Media: Defining, Developing, and Divining, „Atlantic Journal of Communication” 2015, vol. 23(1).

Cyran M., Utwór choreograficzny w prawie autorskim, „Palestra” 2001, t. 45, nr 3–4, s. 63–79, [on-line:] https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250992?show=full – 12.09.2023.

Dobkowska R., Partytura gestu… O historii notacji tańca, Meakultura, [on-line:] https://meakultura.pl/artykul/partytura-gestu-o-historii-notacji-tanca-1305/ – 4.05.2023.

Dobrzańska S., Prawo w kulturze, Legalna Kultura, [on-line:] https://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/prawo-w-praktyce/news/2877,jak-legalnie-uzyc-muzyki-do-filmu#gsc.tab=0 – 2.07.2023.

Felchner K., Choreografia i pantomima w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2012.

Hopkins J., How to Define Social Media – An Academic Summary, [on-line:] https://julianhopkins.com/how-to-define- social-media-an-academic-summary/ – 10.10.2023.

Kaplan A.M., Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, „Business Horizons” 2010, t. 53(1 M.), s. 59–68.

Kozłowska A., Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 2006.

Krok E., Media społecznościowe elementem zarządzania wiedzą w firmie. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica” 2011, nr 28.

Machura P., Media społeczne w procesie komunikacji marketingowej, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 1, cz. 1.

Popiołek M., Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (social)mediatyzacja życia codziennego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2015, t. 58, nr 1, s. 60–71.

Prawo a media społecznościowe, red. R. Markiewicz, Kraków 2022.

Sewerynik A., Prawo autorskie w muzyce, Warszawa 2014.

Skrzypczak J., Czy należy prawnie regulować funkcjonowanie platform mediów społecznościowych?, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2022, t. 14(1), s. 76–95.

Sujon Z., The social media age, Los Angeles 2021.

The United States modernizes its music licensing system, „WIPO Magazine” 2018, [on-line:] https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/06/article_0002.html – 12.09.2023.

TikTok Lawsuits Target Brands, Influencers, [on-line:] https://www.jdsupra.com/legalnews/tiktok-lawsuits-target-brands-3202437/ – 12.11.2023.

Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego, t. 1 A-M, red. O. Wasiuta, R. Klepka, Kraków 2019.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Gwioździk, M. (2024). Prawo własności intelektualnej w muzyce i choreografii (na przykładzie wybranych mediów społecznościowych). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 513–530. https://doi.org/10.24917/20811861.21.32

Numer

Dział

Artykuły / Articles