Podręczniki szkolne i opracowania dydaktyczne w repertuarze wydawców lwowskich dwudziestolecia międzywojennego

Autor

  • Ewa Wójcik Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Słowa kluczowe:

Publishing movement in Lviv in the years 1919–1939, textbooks, book history, Lviv 1919–1939

Abstrakt

[Textbooks and teaching aids in the repertoire of the Lviv publishers from the interwar period]


The aim of the article is to present textbooks and teaching aids offered by the Lviv companies in the years 1919-1939. The statistical analysis shows that Lviv was an important publishing center which realized the educational policy of the Second Republic of Poland. School literature was primarily published by four companies: Książnica Atlas, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, and Księgarnia Nakładowa K.S. Jakubowskiego. Textbooks were also published, on a lesser scale, by other Lviv publishers. In the analyzed period, published were 1629 textbooks addressed to the mainstream and secondary schools, schools of general education and trade schools, as well as teacher seminars and higher schools. The publishing houses in Lviv also offered about 120 methodical books intended for teachers. The number of titles, their quality and editions allow to state that Lviv was the second, after Warsaw, center of publishing school literature in Poland.

Pobrania

Opublikowane

2014-02-16

Jak cytować

Wójcik, E. (2014). Podręczniki szkolne i opracowania dydaktyczne w repertuarze wydawców lwowskich dwudziestolecia międzywojennego. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 11, 163–175. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/1368

Numer

Dział

Artykuły / Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>