Wizerunek Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w opinii studentów

Autor

  • Joanna Kołakowska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Biblioteka Główna

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.14.12

Słowa kluczowe:

wizerunek biblioteki, biblioteki akademickie, badania ankietowe, promocja biblioteki

Abstrakt

Biblioteki jako instytucje uczestniczące w procesie edukacji, wpływają na kształtowanie wyobrażeń oraz postaw względem nich, wobec czego istotna jest zagwarantowanie akceptacji społecznej dla organizacji. W celu polepszenia wizerunku biblioteki powinny aktywnie działać i rozwijać się oraz poszerzać inicjatywy. Działania podejmowane przez biblioteki winny brać pod uwagę potrzeby stałych oraz potencjalnych użytkowników. Budowanie stałych relacji z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym ma kluczowe znaczenie dla bibliotek. W celu określenia aktualnego obrazu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz zbadania poziomu satysfakcji użytkowników zostały przeprowadzone badania ankietowe na grupie 920 studentów. Badania miały na celu poznanie stopnia zadowolenia studentów oraz  oceny otoczenia, w tym przypadku studentów Uczelni względem instytucji, a także działań jakie powinny być podjęte w celu polepszenia wizerunku biblioteki.

Bibliografia

Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące : III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 18-20 maja 2011 : praca zbiorowa pod red. J. Kudrawiec, Białystok 2012

Fizyczna przestrzeń biblioteki pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013

Gdzie jesteś czytelniku? Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej : XXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod red. Krzysztofa Zioło, Gliwice 2012

Huczek M., Public relations w bibliotekach, „EBIB”, 2004, nr 5

Kosik E., Kreowanie wizerunku bibliotek poprzez imprezy społeczno-kulturalne, „EBIB”, 2016, nr 2

Kotler P., Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa cop. 1994

Kruszewski T., Przestrzenie biblioteki : o symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń 2012

Kształtowanie wizerunku biblioteki : praca zbiorowa pod red. M. Czyżewskiej, Białystok 2007

Pabian A., Promocja : nowoczesne środki i formy : monografia, Warszawa 2008

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników : edycja II : materiały konferencyjne, Opole, 16-17 listopada 2011 r. pod. red. Wandy Matwiejczuk i Danuty Szewczyk-Kłos, Opole 2012

Wojtczak J., Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, „Biblioteka”, 2013, nr 17

Wójcik K., Public relations : czyli jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię, Międzyborów 1995

Pobrania

Opublikowane

2017-06-15

Jak cytować

Kołakowska, J. (2017). Wizerunek Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w opinii studentów. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 14, 191–204. https://doi.org/10.24917/20811861.14.12

Numer

Dział

Artykuły / Articles