Budowanie relacji w zespole bibliotecznym

Autor

  • Joanna Kołakowska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Biblioteka Główna

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.15.7

Słowa kluczowe:

team, building relations, library, behavior at work

Abstrakt

The article tackles the issues of working in a library team referring to building relations and mutual cooperation based on an example of the employees of the Scientific Information Department of the Pedagogical University in Cracow's Main Library. One of the most demanded competences has been underlined in the text, that being the ability to work in a team and taking care of the good working atmosphere by the team members, as well as reaching compromises. The article describes the positive features influencing the professional and life success of a person, for example the appropriate level of motivation, mental resistance, ambition, pull, the ability to make acquaintances, persistence, optimism, mental health and dynamism. Later in the article there is a description of the elements that enable a creation of a good team consisting of people with initiative, open to new solutions and not afraid of change. The summary includes a mature team characterized by: clearly described goals and division of activities, effective system of communication, ability of mutual support in both giving and taking, and having common values

 

Bibliografia

Adair J., Budowanie zespołu, Warszawa 2001.

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2007.

Branden N., 6 filarów poczucia własnej wartości, Łódź 2006.

Chojnacki W., Balasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji : wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego, Toruń 2006.

Covey S. R., 8. nawyk : od efektywności do wielkości i odkrycia własnego głosu, Poznań 2015.

Czarnecki K. M., Problemy osobowości zawodowej, „Pedagogika Pracy” 1975, R. 2.

Davidson Frame J., Zarządzanie projektami w organizacji. Warszawa 2001.

Kołakowska J., Przywództwo i autorytet w organizacji, ”Biblioteka i Edukacja” 2016, nr 9.

Korczyński S., Funkcjonowanie człowieka w organizacji, Opole 2011.

Kozak A., Sowińska-Wróbel A., Siła lidera : jak efektywnie zarządzać : doświadczenia z polskiego rynku, Warszawa 2016.

Malinowski P., Lider i zespół, Warszawa 2013.

Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 2000.

Ratajczak Z. (red.), Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, Katowice 1992.

Santorski J., Szympansy i pszczoły, czyli co się liczy we współczesnym przywództwie, „Coaching” 2012, nr 2.

Stoner J. A. F., Freeman E. R., Gilbert D. R. ; [przekł. Ehrlich A.], Kierowanie, Warszawa 2001.

Wojciechowska M. (red.), Marketing biblioteczny : rozważania, dyskusje, konteksty, Gdańsk 2007.

Wojciechowska M. (red.), Koncepcje organizacji bibliotek, Gdańsk 2012.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-23

Jak cytować

Kołakowska, J. (2018). Budowanie relacji w zespole bibliotecznym. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 15, 75–85. https://doi.org/10.24917/20811861.15.7

Numer

Dział

Artykuły / Articles