Sprawozdanie z Piątej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej… „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą” (Kielce, 25–26 kwietnia 2016 roku)

Autor

  • Agnieszka Fluda-Krokos Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.14.28

Słowa kluczowe:

konferencje

Abstrakt

W dniach 25-26 kwietnia 2016 roku w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się Piąta Ogólnopolska KonferencjaNaukowa „Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą”1.Wydarzenie, w którym udział wzięli przedstawiciele 33 instytucji nauki i kultury,zostało objęte patronatem JM Rektora UJK prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka orazPrezydenta Miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego.

Pobrania

Opublikowane

2017-06-15

Jak cytować

Fluda-Krokos, A. (2017). Sprawozdanie z Piątej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej… „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą” (Kielce, 25–26 kwietnia 2016 roku). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 14, 406–410. https://doi.org/10.24917/20811861.14.28

Numer

Dział

Kronika / Chronicle