Kampanie społeczne na rzecz czytelnictwa w Polsce

Autor

  • Magdalena Janas Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Neofilologii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.15.9

Słowa kluczowe:

Social campaigns, readership, readership promotion

Abstrakt

The aim of the article was to define social campaigns as a phenomenon, describe their typology, criteria of division and marketing role in popularizing readership. The text describes selected examples of campaigns promoting readership: national ("Cała Polska Czyta Dzieciom", "Biblioteki Sąsiedzkie", "Czytaj! Zobacz więcej", "Jak nie czytam, jak czytam", "Nie czytasz, nie idę z Tobą do łóżka", "Spotkajmy się w bibliotece"), regional ("Łódzkie czyta", Z książką na walizkach", "Zabajani. Bajeczne manewry literackie") and local ("Kwadrans na książkę", "Nie marnuj czasu na czekanie. Wykorzystaj na czytanie", "Olsztyn czyta", "Podróże z książką", "Zaczytana Dąbrowa"). The basis for the analysis consisted of internet websites and literature. The analysis presents social campaigns as a tool serving to popularize readership.

 

Bibliografia

Akcja Olsztyn Czyta, http://www.mbp.olsztyn.pl/strefaczytelnika/olsztyn-czyta/.

Biblioteka zaczytała Dąbrowę!, http://slaskipegaz.bs.katowice.pl/?p=5829.

Biblioteki Sąsiedzkie, http://fundacjazmiana.pl/?page_id=69.

Czerepak M., (2010). Biblioteka jak kawiarnia, http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1078,biblioteka_jak_kawiarnia.

Czytaj. Zobacz więcej, http://myworks.pl/portfolio/czytaj-zobacz-wiecej.

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007.

Dudziak A., Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii, Olsztyn 2012.

Koryś I. (i in.), Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, http://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf.

Krawczyk A., Droga MZK z książką w ręce ,http://www.wzielonej.pl/informacje/zielona-gora/droga-mzk-ksiazka-rece-kazdy-moze-poczytac-autobusie.

Maison D., Maliszewski N., Co to jest reklama społeczna, [w:] Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, pod red. D. Maison, P. Wasilewskiego, Kraków 2008.

Morawiec B. M., Książki na zdrowie, http://lustrobiblioteki.pl/2016/09/ksiazki-zdrowie-pacjenci-czytaja-kolejce-lekarza.

Morawiec B. M., Kwadrans na książkę – akcja czytelnicza w Kwidzynie, http://lustrobiblioteki.pl/2016/08/kwadrans-ksiazke-akcja-czytelnicza-kwidzynie.

O kampanii, http://www.lodzkieczyta.pl/o-kampanii.

O kampanii, http://nieczytasz.pl.

Piasecka A., Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych. Toruń 2008.

Prochenko P., Kampania społeczna <http://www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_definicje,2324,kampania_spoleczna_definicja_fundacji_komunikacji_spolecznej.

Regulamin, http://www.czytamy.org/regulamin.pdf.

Tarczydło M., Kampania społeczna w teorii i praktyce. „Studia Ekonomiczne Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 157.

Z książką na walizkach 2015, http://www.mgbp.pl/CMS/Z_ksiazka_na_walizkach_2015/Z_ksiazka_na_walizkach_2015.html.

Zabajani, http://91.220.103.18/pl/dla_bibliotekarzy/zabajani.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-23

Jak cytować

Janas, M. (2018). Kampanie społeczne na rzecz czytelnictwa w Polsce. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 15, 105–117. https://doi.org/10.24917/20811861.15.9

Numer

Dział

Artykuły / Articles