Stanisław Tarnowski jako badacz dziejów myśli politycznej

Autor

  • Krzysztof Koehler Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.7

Słowa kluczowe:

Old Polish literature; political writers; Polish political thought; conservatism; Polish literature of the 19th century

Abstrakt

The author tries to describe in the article the research method of Stanisław Tarnowski presented in his fundamental dissertation: Studies to the History of Polish Literature. Political writers of the 16th century. The work was published in 1886 and it contained strong references to the current research methodologies. As it turns out, Tarnowski opposes contemporary „scientism” (or, after MacIntyre, „encyclopedism”). He emphasizes his emotional approach, pointing to a strongly utilitarian understanding of reading passion. The category of „who harmed and who did not harm” Poland is at the same time an absolutely individual research perspective, which should perhaps be included in the romantic convention of historical literary research. The author points out that although this research perspective is very anachronistic today, it brings unexpected and very interesting readings of political texts from the 16th century, thanks to which Tarnowski’s fundamental work still has great cognitive potential.

Bibliografia

Backvis C., Główne tematy polskiej myśli politycznej w XVI wieku, [w:] tegoż, Szkice o kulturze staropolskiej, wybór i oprac. A. Biernacki, Warszawa 1975

Huber S., Polifonia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Warszawa 2014

Skinner Q., Wizje polityki. Rozważania o metodzie, przeł. K. Koehler, Warszawa 2015

Tarnowski S., Pisarze polityczni XVI wieku, wstępem i przypisami opatrzył B. Szlachta, Kraków 2000

Pobrania

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Koehler, K. (2019). Stanisław Tarnowski jako badacz dziejów myśli politycznej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 110–116. https://doi.org/10.24917/20811861.17.7

Numer

Dział

Artykuły / Articles