O przekładzie i edycji dzieł Quentina Skinnera

Autor

  • Krzysztof Koehler Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.18.27

Słowa kluczowe:

Quentin Skinner; history of political thought; editing; translations

Abstrakt

The text presents the ongoing project of editing selected works by Quentin Skinner, one of the most outstanding researchers of early modern political thought. The assumptions and individual stages of the project, as well as translation and editorial problems encountered during its implementation, were discussed.

Bibliografia

Kochanowski J., Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1980.

Skinner Q., Visions of Politics, vol. 1: Regarding Method, s. 225; vol. 2: Renaissance virtues, s. 478; vol. 3: Hobbes and Civil Science, s. 404, Cambridge 2002.

Skinner Q., Wolność przed liberalizmem, tł. A. Czarnecka, Toruń 2013.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-17

Jak cytować

Koehler, K. (2020). O przekładzie i edycji dzieł Quentina Skinnera. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 399–402. https://doi.org/10.24917/20811861.18.27

Numer

Dział

Recenzje / Reviews