Obraz życia codziennego Wilna w prasie konspiracyjnej

Autor

  • Jacek A. Żurawski Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.13

Słowa kluczowe:

Wilno; occupation of Wilno and Wilno region; underground press; Wilno District ZWZ-AK; Wilno Information and Propaganda Bureau

Abstrakt

The article presents the everyday life of occupied Wilno in 1939-1945 based on an analysis of the underground press published in the city. The problem-chronological text describes both the invaders’ terror, here the issue of mass murders in Ponary on both the Polish population and the liquidated ghetto, as well as the daily activities of the occupation authorities directed against the Polish population. The underground press devoted a lot of space to the liquidation of the Wilno ghetto, which was also reflected in the text. The difficult economic situation of the residents of Wilno and the villages of the Wilno region as a consequence of the occupation authorities’ policy was also presented. The city’s everyday life was also presented in various aspects, including activities licensed by the occupier of institutions such as the “Ali Baba” revue theater and propaganda struggle waged by underground editors in this respect. The text closes with a description of the image of Wilno occupied by the Soviet army after Operation Burza.

Bibliografia

Bartoszewski W., Tajna prasa w okresie okupacji 1939 – 1945 i jej rola w życiu społeczeństwa [w:] Na drodze do niepodległości, Paryż 1987

Bartoszewski W., Dobroszycki L. Prasa ruchu oporu w Polsce 1939 – 1945. Stan badań i postulaty badawcze [w:] Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej. T. II, Warszawa 1968

Belberyszski M. Likwidacja getta wileńskiego, Warszawa 1946

Dawidowicz A. Shoah Żydów wileńskich w: Wilno i Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur pod redakcją E. Felisiak, Białystok 1992

Iranek – Osmecki K. Kto ratuje jedno życie. Polacy i Żydzi 1939 – 1945, Londyn 1961,

Lewandowska S. Losy Wilnian. Zapis rzeczywistości okupacyjnej. Ludzie, fakty, wydarzenia 1939 - 1945, Warszawa 2004

M. Arcta Nowoczesna Encyklopedia Ilustrowana. Suplement II, Warszawa 1939

Madajczyk C. Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. T. II, Warszawa 1970

Tomaszewski L. Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939 – 1945, Warszawa 1999

Tomkiewicz M. Zbrodnia w Ponarach, Warszawa 2008

Wardzyńska M. Sytuacja ludności polskiej w Generalnym Komisariacie Litwy czerwiec 1941 – lipiec 1944, Warszawa 1993

Wołkonowski J. Stosunki polsko – żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1919 – 1939, Białystok 2004

Vanagaite R., Zuroff E. Nasi. Podróżując z wrogiem, Warszawa 2017

Żurawski J.A. Prasa konspiracyjna próba definicji zjawiska i jej rola w życiu okupowanego społeczeństwa, Zeszyty Naukowe Almamer Nr 2 (64) / 2011

Żurawski J.A. Prasa konspiracyjna w Wilnie w latach 1939 – 1945. Cz. I Okres wrzesień 1939 – czerwiec 1941 „Niepodległość i Pamięć” Nr 2 (34) / 2011,

Żurawski J.A. Prasa konspiracyjna w Wilnie w latach 1939 – 1945. Cz. II Okres czerwiec 1941 – czerwiec 1945, „Niepodległość i Pamięć” Nr 1 – 4 (37 - 40) / 2012

Pobrania

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Żurawski, J. A. (2019). Obraz życia codziennego Wilna w prasie konspiracyjnej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 192–211. https://doi.org/10.24917/20811861.17.13

Numer

Dział

Artykuły / Articles