Programy ochrony dziedzictwa narodowego

Autor

  • Agnieszka Bangrowska University of Silesia in Katowice

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.18.15

Słowa kluczowe:

Digitalization; maintenance; protection

Abstrakt

Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych służą zachowaniu światowego dziedzictwa kulturowego. Ich celem są działania zmierzające do opracowania programu lub projektu zabezpieczającego zbiory biblioteczne i archiwalne w zależności od ich stanu zachowania, charakteru oraz wieku. Należy zaznaczyć, że zakres prac będzie odmienny dla różnych typów dokumentów - książek, grafik, zbiorów archiwalnych, rękopiśmiennych kodeksów z barwnymi iluminacjami itd. Inne działania muszą zostać podjęte w przypadku pilnej interwencji wobec dużego zespołu źródeł. Jednym z aspektów programu ochrony dziedzictwa kulturowego jest kompleksowa ochrona i konserwacja wybranych zbiorów bibliotecznych, możliwa dzięki odpowiedniemu finansowaniu. Pozyskanie środków pieniężnych pozawala doposażyć pracownie konserwatorskie w odpowiedni sprzęt, materiały i odczynniki, by wykonać wszelkie prace konserwatorskie w pełnym zakresie, oraz zebrać i przeszkolić kadry specjalistów zajmujących się na co dzień ochroną i konserwacją zbiorów. Realizacja programu może się też przyczynić się do nawiązania współpracy międzynarodowej, co będzie przedmiotem kolejnego artykułu.

Bibliografia

Barański, A., Grochowski, J. Nalecz, D. (1998). Memorandum on the need to save the heritage of Polish culture in libraries and archives of the 19th and 20th centuries. Archeion, no 99, pp. 21–35.

Barański, A., Grochowski, J. Zamorski, K. (2000). Calendar and implementation guidelines for a multi-annual government program for 2000–2008. Acid paper. Rescue on a mass scale of endangered Polish library and archives resources. Conservation Notebook, no 4, pp. 11–16.

Czajka, A. (2010). Rules, principles and standards for the protection of archival collections. What they contain, what they do not have and how to use them. In: A. Czajka (ed.), Between theory and practice Protection of collections in small libraries and archives (pp. 84–104).

Deventer, R., Havermans, J. (1995). A comparison of three durability standards for paper. Restaurator, no 16, pp. 161–174.

Digitization program. Downloaded from: http: //www.nac.gov.pl/wpcontent/uploads/2015/05/Program-digitalization-2009-2020-1.pdf (18-01-2021).

Digitalization. Downloaded from: http: //www.home.umk.pl/~koma/Digitization%20w%20USA.htm (18.01. 2021).

Januszko-Szakiel, A. (2005). Open Archival Information System – standard for archiving electronic publications. Library Review, no 3, pp. 342–349.

ISO Standards. Downloaded from: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9706:ed-1:v1:en (18.01.2021).

Kowalska, M. (2005). Digital protection of humanity documentary heritage in the programs and guidelines of the European Commission for Protection and Access, IFLA and UNESCO. Library Review, no 2, pp. 186–189.

Stachowska-Musiał, E. (2007). Library Protection Policy in the Modern World. Conservation Notebook, no 3, pp. 10–13.

Stachowska-Musiał, E. (2007). International cooperation and dissemination of modern methods of library collection’s protection. In: B. Drewniewska-Idziak (ed.), Keep the Past for the Future: Modern Technologies for Preservation of Library Collections, Materials from an International Seminar (pp. 115–129). Warsaw.

Stępniak, W. (1994). Program UNESCO Memory of the World. Archeion, no 93, pp. 123–135.

Opublikowane

2020-07-17

Jak cytować

Bangrowska, A. (2020). Programy ochrony dziedzictwa narodowego. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 248–255. https://doi.org/10.24917/20811861.18.15

Numer

Dział

Materiały / Materials