Jan Kasprowicz we wspomnieniach Kornela Makuszyńskiego. Przyczynek do biografii

Autor

  • Maria Jazowska-Gumulska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Słowa kluczowe:

Kasprowicz Jan, Makuszyński Kornel

Abstrakt

[Jan Kasprowicz in Kornel Makuszyński’s Memory]

The article discusses friendship between Jan Kasprowicz and Kornel Makuszyński. The author of “The Hymns”, still during Makuszynski’s secondary school years, printed two of his sonnets on the front page of “Tygodnik Słowo Polskie”. Makuszyński demonstrated his grati-tude to the great poet for that debut until the end of his life. He published numerous memories of Kasprowicz in his prose, columns, and journalistic articles. He documented Kasprowicz’s connections with Zakopane and Harenda. In his texts, full of humour, he described the poet’s problems connected with purchasing Harenda, and he skilfully acquainted the readers with Jan Kasprowicz’s personality

Pobrania

Opublikowane

2005-03-31

Jak cytować

Jazowska-Gumulska, M. (2005). Jan Kasprowicz we wspomnieniach Kornela Makuszyńskiego. Przyczynek do biografii. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 3, 149–155. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/991

Numer

Dział

Artykuły / Articles