Między Krakowem a Lwowem, czyli szkic biograficzny Ewy Wójcik

Autor

  • Grażyna Wrona Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.1

Słowa kluczowe:

Lvov, Cracow, history of books and press

Abstrakt

This article is devoted to the life and work of Ewa Wójcik, a specialist in the history of books and the press in Kraków and Lvov in the 20th century.

Bibliografia

J. Jarowiecki, E. Wójcik, W. Wójcik, Literatura pokolenia wojennego: materiały do bibliografii za lata 1945–1980, Kraków 1990

J. Jarowiecki, E. Wójcik, Polska prasa konspiracyjna (1939–1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej: katalog, Kraków 1992

J. Jarowiecki, E. Wójcik, G. Wrona, Bibliografia opracowań prasy konspiracyjnej ukazującej się w Polsce w latach 1939–1945: publikacje za lata 1944–1981, Kraków 1992

J. Jarowiecki, E. Wójcik, G. Wrona, Bibliografia opracowań prasy konspiracyjnej ukazującej się w Polsce w latach 1939–1945: publikacje za lata 1981–1997, Kraków 1999

E. Wójcik, Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego: dzieje, problemy literatury i kultury, bibliografia, Kraków 2000.

E. Wójcik, Kalendarze harcerskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1919–1939), [w:] Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie: tom studiów dedykowany pamięci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912–1995), red. W. Kukla, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2003, s. 31–41

E. Wójcik, Góry i góralszczyzna w kalendarzach dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny): kultura i przyroda: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków–Nowy Targ–Bukowina Tatrzańska, 21–24 października 2004: praca zbiorowa, red. M. Gotkiewicz, Nowy Targ 2005, s. 113–121

E. Wójcik, Kalendarz „Ilustrowanego Kuriera Codziennego", [w:] „Ilustrowany Kurier Codzienny”: księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910–1939, red. G. Wrona P. Borowiec, K. Woźniakowski, Kraków 2010, s. 368–386

E. Wójcik, Ruch wydawniczy we Lwowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. t. 5, red. J. Jarowiecki, Kraków 2001, s. 167–176

E. Wójcik, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie, [w:] Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 6, cz. 1, red. J. Jarowiecki, Kraków 2003, s. 100–111

E. Wójcik, Książka dla dzieci i młodzieży w ofercie wydawców lwowskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2014, z 12, s. 19–37

E. Wójcik, Produkcja wydawnicza Lwowa w latach 1919–1939 – problemy metodologiczne, [w:] Kraków – Lwów: książki XIX i XX wieku, red. W. M. Kolasa, I. Pietrzkiewicz, M. Rogoż, Kraków 2014, s. 27–37.

E. Wójcik, Polski ruch księgarski we Lwowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek): paralele i różnice; red. J. Gwioździk, E. Różycki, Katowice 2004, s. 404–414

E. Wójcik, Księgarstwo lwowskie dwudziestolecia międzywojennego w pamiętnikach i wspomnieniach, [w:] Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. t. 8, red. H. Kosętka, Kraków 2005, s. 217–230

E. Wójcik, Środowisko księgarskie Lwowa w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Krakív L'vív: knigi, časopisi, biblíoteki XIX–XX st., t. 10, red. G. Vrona, O. Kolosovs'ka, G. Kosetka, L'vív 2011, s. 108–117.

E. Wójcik, „Nowe Wiadomości Ekonomiczne i Uczone" jako pierwsze czasopismo popularnonaukowe w Polsce, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2017, z. 2, s. 5–20

E. Wójcik, „Wiadomości Literackie" 1760–1763 – popularnonaukowy dodatek do „Kuriera Litewskiego”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2017, z. 15, s. 179–194.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Wrona, G. (2023). Między Krakowem a Lwowem, czyli szkic biograficzny Ewy Wójcik. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 5–10. https://doi.org/10.24917/20811861.20.1

Numer

Dział

Artykuły / Articles