Bibliografia publikacji prof. dra hab. Jerzego Jarowieckiego część II: za lata 1997–2000

Autor

  • Ewa Wójcik Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  • Grażyna Wrona Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Słowa kluczowe:

Jarowiecki Jerzy, bibliografia

Abstrakt

Bibliogr. rejestracyjna - poz. 302-345

Pierwsza część bibliografii publikacji Profesora została zestawiona z okazji jubi- leuszu czterdziestolecia pracy zawodowej i obejmowała dane za lata 1956-1996. Część druga powstała w 70. rocznicę urodzin Profesora. W bibliografii zachowano układ i numerację ciągłą, będącą kontynuacją części pierwszej (E. Wójcik, G. Wrona: Bibliografia publikacji prof. dra hab. Jerzego Jarowieckiego za lata 1956-1996 // In : Literatura - Prasa - Biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. - Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1997. - s. 62-83.

Pobrania

Opublikowane

2001-04-01

Jak cytować

Wójcik, E., & Wrona, G. (2001). Bibliografia publikacji prof. dra hab. Jerzego Jarowieckiego część II: za lata 1997–2000. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 1, 19–22. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/1058

Numer

Dział

Prolegomena

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>