Prasa w debacie parlamentarnej w świetle Sprawozdań Stenograficznych z Posiedzeń Sejmu Ustawodawczego (1919–1922) oraz Sprawozdań Stenograficznych z Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej (1922–1939): projekcja badań, wstępne ustalenia

Autor

  • Grażyna Wrona Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.19

Słowa kluczowe:

political communication, Sejm, the press, stenographic reports, 1918–1939

Abstrakt

The basic research assumption of this article is that the theme of the press, together with its derivative forms, was present in the statements of politicians that were given during the parliamentary debates of the interwar period, and related to the multi-threaded panorama of the most important events constituting the history of this period. These topics appeared in a specific and identifiable context, and through their diversity they presented, from the perspective of the Sejm tribunes, the complexity of the political, social, economic, and cultural problems of interwar Poland. Therefore, when studying these texts, it is first necessary to consider how to decipher them, before moving on to determine the intensity of their occurrence and to establish the relationship between the participants of communication, and finally to identify the direct addressee. In fact, the topic of each speech was related to its main illocution. The source material for this research project will be the Transcripts of the Sittings of the Legislative Sejm (1919-1922), which was formed in February 1919, and the Transcripts of the Sejm of the Republic of Poland (1922-1939).

Bibliografia

Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975.

Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce. 1918–1995, Lublin 1998.

Chojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, Wrocław 1979.

Chojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986.

Dobek-Ostrowska B., Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004.

Kulesza W. T., Tryb uchwalania konstytucji kwietniowej (23 kwietnia 1935 r.), [w:] Tryby uchwalania polskich konstytucji, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 1998.

Maj E., Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010.

Michalczyk S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.

Papierzyńska-Turek M., Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922–1926, Kraków 1979.

Pietrzak M., Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919–1926, Warszawa 1969.

Tusiński P. A., Postępowanie ustawodawcze w Sejmie i Senacie II Rzeczypospolitej 1918–1939. Prawo, zwyczaje, praktyka parlamentarna, Radom 2008.

Wasik Z., Wpływ ugrupowań politycznych na funkcjonowanie parlamentu II Rzeczypospolitej (1921–1935), Toruń 1993.

Zaporowski Z., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Działalność posłów, parlamentarne koncepcje Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe, Lublin 1992.

Wrona G., Nadzór nad prasą w Krakowie (1918–1939), Kraków 2017.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Wrona, G. (2021). Prasa w debacie parlamentarnej w świetle Sprawozdań Stenograficznych z Posiedzeń Sejmu Ustawodawczego (1919–1922) oraz Sprawozdań Stenograficznych z Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej (1922–1939): projekcja badań, wstępne ustalenia. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 316–329. https://doi.org/10.24917/20811861.19.19

Numer

Dział

Artykuły / Articles