Rozwijanie umiejętności czytania i czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w Drugiej Rzeczypospolitej, w świetle programów nauczania i wskazań do realizacji nowych programów szkolnych

Autor

  • Zofia Frączek Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.12

Słowa kluczowe:

Second Republic of Poland, reading, readership, Second Republic of Poland, reading, readership, curricula in public

Abstrakt

This article is an attempt to present activities related to the development of reading skills and readership of pupils in the Second Polish Republic (1919-1938). This was a difficult period in the history of Poland due to the rebuilding of the country after the partitions. The unification of the Poland’s school system and the popularization of reading were seen as determinants of a successfully developed society. This article outlines the transformations of Polish education and new trends in pedagogy that impacted the development of readership during the Second Republic of Poland. Included in this article is also an analysis of selected curricula for teaching Polish language in public schools and guidelines for how they were implemented with a focus on the development of reading and reading skills.

Bibliografia

Białek J.Z., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, Warszawa 1987.

Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1962.

Chymowski R., Zasacka Z., Stan czytelnictwa książek w Polsce w pierwszym kwartale 2022 r. Wstępne wyniki, s. 3, [on-line:] https://www.bn.org.pl/download/document/1650570549.pdf – 26.04.2022.

Drynda D., Pedagogika Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 1987.

Dziewulak D., Szymański M.S., Genewska Grupa Badań Nad Nowym Wychowaniem, „Nowa Szkoła” 1991, R. (XLVII) 498, nr 12, s. 611–614.

Garbowska W., Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.

Grochowski L., Udział Polski w międzynarodowym ruchu pedagogicznym, w okresie międzywojennym, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1984, t. 27, s. 177–211.

Juśko E., Struktura organizacyjna szkół powszechnych w powiecie tarnowskim w latach 1918–1939. „Rocznik Nauk Społecznych” 2004, t. 32, z. 2, s. 113–143.

Juśko E., Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918–1939, Lublin 2003.

Michalska I., Wychowanie do czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 2011.

Niedojadło A., Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach powszechnych Okręgu Szkolnego Krakowskiego w latach 1918–1939, Lublin–Tarnów 2013.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007.

Papuzińska J., Książki, dzieci, biblioteka. Z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej, Warszawa, 1992.

Ratyńska H., Rola książki i czasopisma w wychowaniu przedszkolnym, [w:] Kultura literacka w przedszkolu, cz. 1, wyd. 2, red. S. Frycie, I. Kaniowska-Lewańska, Warszawa 1988, s. 224.

Ruta Z., Szkolnictwo powszechne w okręgu szkolnym krakowskim w latach 1919–1939, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.

Trzebiatowski K., Szkolnictwo powszechne w latach 1918–1932, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.

Sobczak J., „Nowe wychowanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Bydgoszcz 1998.

Sobczak J., Realizacja idei „nowego wychowania” w polskiej pedagogice okresu międzywojennego, cz. I, Bydgoszcz 1978.

Sośnicki K., Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1967.

Suchodolski B., O pedagogikę na miarę naszych czasów, Warszawa 1958.

Sztobryn S., Nowe wychowanie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, red. T. Pilch, Warszawa 2004, s. 710–711.

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Kielce 1998.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Frączek, Z. (2023). Rozwijanie umiejętności czytania i czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w Drugiej Rzeczypospolitej, w świetle programów nauczania i wskazań do realizacji nowych programów szkolnych. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 182–201. https://doi.org/10.24917/20811861.20.12

Numer

Dział

Artykuły / Articles