Kanały typu commentary (dramowe) w polskim serwisie YouTube: rozważania terminologiczne wokół nowego przedmiotu badań

Autor

  • Monika Wachowicz Uniwersytet Łódzki
  • Mariola Antczak Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.41

Słowa kluczowe:

YouTube, commentary channels, drama channels, gossip channels, drama creators

Abstrakt

The issue of commentary channels has already been elaborated on in the English language literature. Polish scientists are also slowly starting to engage with the subject as well. This type of content includes popular video media available both in Polish and English on YouTube. Due to the minimal interest of Polish researchers in the subject and the lack of theoretical studies devoted to the issue in the scientific literature, there has been an attempt to organize the terminology related to this new research subject. For these aims, the following methods were used: bibliographic, critical analysis of the literature on the subject, analysis of the content of audiovisual materials on YouTube, deductive, heuristic, and comparative. The implementation of the set aims will certainly serve as a starting point for researchers to carry out further research in this area.

Bibliografia

Bogucka K., Słowniczek YouTube - czyli jak zrozumieć virale, commentary i streamingi, 16.09.2019, [on-line:] https://blog.wenet.pl/video/slowniczek-youtube-czyli-jak -zrozumiec-virale-commentary-streamingi/ - 4.08.2022.

Category: Commentary YouTubers, [w:] Wikipedia, the free encyclopedia, [on-line:] https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Commentary_YouTubers - 31.07.2022.

Christin A., Lewis R., Platform drama: “Cancel culture,” celebrity, and the struggle for acco-untability on YouTube, „New Media & Society” 2022, vol. 24 (7) s. 1632-1656.

Christin A., Lewis R., The Drama of Metrics: Status,Spectacle, and Resistance Among YouTu-be Drama Creators, „Social Media + Society” 2021, vol. 7, p. 1-14.

Comment, [w:] Wielki słownik angielsko-polski. English-Polish Dictionary, Warszawa 2002, s. 229.

Commentary, [w:] Wielki słownik angielsko-polski. English-Polish Dictionary, Warszawa 2002, s. 229.

Commentary box, [w:] Wielki słownik angielsko-polski. English-Polish Dictionary, Warszawa 2002, s. 229.

Commentary YouTubers, [w:] Wikitubia. The YouTube Wiki, [on-line:] https://youtube.fandom.com/wiki/Category:Commentary_YouTubers - 31.07.2022.

Commentate, [w:] Wielki słownik angielsko-polski. English-Polish Dictionary, Warszawa 2002, s. 229.

Dąbrowska J., Rafał Masny: nowe kanały z Grupy Abstra jeszcze w tym roku, myślimy o produkcji komedii, Wirtualmedia.pl, 21.11.2017, [on-line:] https://www.wirtualneme-dia.pl/artykul/rafal-masny-nowe-kanaly-z-grupy-abstra-jeszcze-w-tym-roku-mys-limy-o-produkcji-komedii - 31.07.2022.

Dodgson L. ‘Tea’ and drama YouTubers go after some of the internet’s biggest celebrities.

It’s not as easy as it used to be, 2.10.2021, [on-line:] https://www.insider.com/ youtube-drama-commentary-tea-channels-dramageddon-2021-8 - 31.07.2022.

Edytorzy Wikipedii, „AbstrachujeTV”, [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, [on-line:] https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=AbstrachujeTV&oldid=67575890 -4.08.2022.

Edytorzy Wikipedii, „Kanał”, [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, [on-line:] https://pl.wi-kipedia.org/w/index.php?title=Kana%C5%82&oldid=66203290 - 4.08.2022.

Edytorzy Wikipedii, „YouTube”, [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, [on-line:] https:// pl.wikipedia.org/w/index.php?title=YouTube&oldid=67564775 - 4.08.2022

Gajewski K., No comment. Z poetyki komentarza elektronicznego, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2013, t. LVI, z. 2, s. 111-128, [on-line:] http://cejsh.icm. edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-678131b9-73b7-4228-bdd-7-a140108460c7 - 3.08.2022.

Haylock Z., Welcome to the Circus 19 moments that defined YouTube drama's economy^ and then destroyed it, 2.03.2021, [on-line:] https://www.vulture.com/article/ youtube-drama-channels-guide.html - 31.07.2022.

IZEA, 10 Investigative or Commentary YouTube Channels, IZEA, 23.02.2022, [on-li-ne:] https://izea.com/resources/investigative-commentary-youtube-channels/ -10.09.2022.

Komentarz, [w:] Słownik języka polskiego, t. 1: A-K, Warszawa 1978, s. 970-971.

Lorenz T., How Tea Accounts Are Fueling Influencer Feuds, „The Atlantic”, 16 maja 2019, [on-line:] https://www.theatlantic.com/technology/archive/2019/05/how-tea -hannels- feed-youtube-feuds/589618/ - 3.08.2022.

Mediakix, Most of Popular Types of YouTube Videos 2021, [w:] R. Sukhraj, What Are the Most Popular Types of YouTube Videos in 2021? [Infographic], 19.05.2021, [on-line:] https://www.impactplus.com/blog/most-popular-types-of-videos-on-youtube-in-fographic - 3.08.2022.

Mitrofan F., Cancelling the Callouts: The ‘Dramageddon’of 2019 and the Effects of Can-cel Culture Online, [Two-year Master’s Thesis, Uppsala Universitet. Department of Informatics and Media. Master’s Programme in Social Sciences, Digital Media and Society], 28.08.2020, [on-line:] https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2: 1544315/FULLTEXT01.pdf - 2.08.2022.

MT 2022, To oni śledzą największe dramy internetu!, [w:] Newsy/kejsy. BrandBuddies. Platforma|Agencja, 16.02.2022, [on-line:] https://www.brandbuddies.pl/news/ 420-kanaly-commentary-to-hit-na-czym-polega-ich-popularnosc - 3.08.2022.

Nabiałek Z., Wideorecenzje filmów i seriali w serwisie YouTube z perspektywy retorycznej krytyki gatunkowej, Warszawa 2021, s. 34, [on-line:] https://depot.ceon.pl/bitstre-am/handle/123456789/21315/Wideorecenzje%20film%C3%B3w%20i%20se-riali%20w%20serwisie%20YouTube%20z%20perspektywy%20retorycznej%20 krytyki%20gatunkowej.pdf?sequence=1&isAllowed=y - 3.08.2022.

Najovits A., The Commercialization of YouTube: Can Apology Videos as a Product Ever be Authentic? [Thesis submitted to the University of Ottawa in partial Fulfillment of the requirements for the Master’s degree in Criminology], Ottawa, Canada, 2022, [on-line:] https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/43669/1/Najovits_Ariella_2022_ Thesis.pdf - 2.08.2022.

Peraza L., We Need to Talk: YouTube and Mental Health Within the Beauty Community. Uni-versity of California, Riverside, 2019, [on-line:] https://escholarship.org/uc/item/ 8fc0c5qn - 8.08.2022.

Piotrowska J., Czy językowa globalizacja? O przechodzeniu językowych struktur z języka angielskiego do polskiego na przykładzie filmów z serwisu YouTube, „Universitas Ostraviensis Facultas Philosophica. Slavica Iuvenum XX” 2019, s. 19-27, [on-line:] https://dokumenty.osu.cz/ff/ksl/svk/svk2019.pdf#page=19 - 27.03.2022.

Piotrowska J., Jak nazywać i klasyfikować nowe gatunki audiowizualne na YouTube? [ppt], 2020, [on-line:] https://www.academia.edu/43888691/Jak_nazywa%C4%87_i_ klasyfikowa%C4%87_nowe_gatunki_audiowizualne_na_YouTube - 4.08.2022.

Piotrowska J., Nowe i konwergentne formy przedstawiania treści audiowizualnych. Telewizja i YouTube: perspektywa porównawcza, „Slavica Iuvenum XXI” 2020, s. 365-377, [on-line:] https://dokumenty.osu.cz/ff/epublikace/slavica-iuvenum-21/40.pdf -11.05.2022.

Rudzińska L., Amator w natarciu: wideoblogi i web show jako przykład nowej amatorskiej aktywności w Sieci, [w:] E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Warszawa 2015, s. 103-124.

Sherman M., The Insular, Gossip-Fueled World of YouTube Drama Channel, Jezebel, 8.09.2019, [on-line:] https://jezebel.com/the-insular-gossip-fueled-world-of -youtube-drama-chann-1836978304 - 3.08.2022.

Skulimowski S., Ławica widzów i rekiny widoczności - jak YouTube zmienił naszą percepcję informacji na przykładzie branży gier elektronicznych, [w:] KulTube.Kultura wobec YouTube, red. R. Bomba, P. Olszewska, A. Wuls, Centrum Badań Gier Wideo UMCS, Lublin 2017, s. 72-82.

Sukhraj R., What Are the Most Popular Types of YouTube Videos in 2021? [Infographic], 19.05.2021, [on-line:] https://www.impactplus.com/blog/most-popular-types-of -videos-on-youtube-infographic - 3.08.2022.

Wang I., The Rise of the YouTube Drama Channel, [w:] 34ThStreet, 21.11.2020, [on-line:] https://www.34st.com/article/2020/11/youtube-drama-channel-james-charles -tati-westbrook-jeffree-star - 31.07.2022.

Wikipedia contributors, Commentary, [w:] Wikipedia, The Free Encyclopedia, 10.07.2021, [on-line:] https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Commentary&o ldid=1032963127 - 3.08.2022.

Wikipedia contributors. Commentary (philology), [w:] Wikipedia, The Free Encyclope-dia, [on-line:] https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Commentary_(philolo-gy)&oldid=1102004110 - 3.08.2022.

Wikipedia contributors, Reaction video, [w:] Wikipedia, The Free Encyclopedia, [on-line:] https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reaction_video&oldid=1096681017 -3.08.2022.

Winkie L., If you behave badly on YouTube, these people are watching, „New York Magazi-ne” [15th of Martch 2021], vol. 54, Issue 6, p. 62-63.

Wischhover Ch., Meet the TMZs of Beauty YouTube, Vox, 5.10.2018, [on-line:] https:// www.vox.com/the-goods/2018/10/5/17937690/youtube-beauty-influencers -drama-channels-dramageddon - 2.08.2022.

Wyniki wyszukiwania według słowa kluczowego „commentary”, YouTube Wiki, [on-line:] https://youtube.fandom.com/pl/wiki/Specjalna:Szukaj?query=commen tary&scope=internal&navigationSearch=true - 5.08.2022.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Wachowicz, M., & Antczak, M. (2023). Kanały typu commentary (dramowe) w polskim serwisie YouTube: rozważania terminologiczne wokół nowego przedmiotu badań. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 661–682. https://doi.org/10.24917/20811861.20.41

Numer

Dział

Artykuły / Articles