O nowym przekładzie Pentezylei Szymona Szymonowica (Szymon Szymonowic, Pentesilea / Pentezylea, przełożyła i komentarzem opatrzyła Elwira Buszewicz, Wydawnictwo Neriton 2022, ss. 207, ISBN: 978-83-67245-15-9)

Autor

  • Piotr Borek Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.48

Słowa kluczowe:

Old Polish literature, modern Latin literature, drama, mythology

Abstrakt

In the oeuvre of Szymon Szymonowic, an outstanding Polish poet of the late Renaissance, Latin works occupy a prominent place, which led to him being called the Polish Pindar. One of his works is the tragedy Penthesileia that continues the themes of the Trojan myth. Printed for the first time in Zamość (1618), the work was not fully translated until 1778. Parts of the work were translated later. The latest translation by Elwira Buszewicz combines a vocabulary understandable to modern readers with a desire to reproduce the poetic artistry of the Latin original and a solid philological commentary. The bilingual edition with parallel printing of the Latin and Polish texts, which makes it possible to follow the translation continuously, was preceded by an extensive scholarly introduction. Its author outlined the state of research on Penthesileia and pointed out the antecedents of the theme of the Amazons in Greek, Roman, medieval, and modern literary traditions.

Bibliografia

Abramowska J., Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Poznań 1995.

Bogumił I., Adaptacje sceniczne czy dramaty? Antyczny epos jako źródło łacińskich tragedii i tragikomedii przełomu XVI i XVII wieku, Gdańsk 2007.

Bogumił I., Castus Ioseph Szymona Szymonowica jako przykład antykizującej tragedii o walce dobra ze złem, [w:] S. Szymonowic, Castus Ioseph / Niewinny Józef, tłum. i oprac. I. Bogumił, Lublin 2019.

Głębicka E. J., Szymon Szymonowic poeta Latinus, Warszawa 2001.

Nowak Z., Ostatni wielki poeta polskiego renesansu - Szymon Szymonowie, [w:] Pisarze staropolscy. Sylwetki, red. S. Grzeszczuk, Warszawa 1997, t. 2, s. 430.

Rał-Niemeczek R., Rola kobiet w dramacie Pentesilea Szymona Szymonowica, „Meluzyna” 2019, t. 6, s. 53-76.

Teatr polskiego renesansu, oprac. J. Lewański, Warszawa 1988, s. 307-355.

Witusik A., Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku, Lublin 1977.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Borek, P. (2023). O nowym przekładzie Pentezylei Szymona Szymonowica (Szymon Szymonowic, Pentesilea / Pentezylea, przełożyła i komentarzem opatrzyła Elwira Buszewicz, Wydawnictwo Neriton 2022, ss. 207, ISBN: 978-83-67245-15-9). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 786–789. https://doi.org/10.24917/20811861.20.48

Numer

Dział

Recenzje / Reviews