Barokowe wiersze w rękopiśmiennych sylwach (Maria Barłowska, Okruchy. Studia o wierszach odnalezionych w rękopisach XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022, ss. 385, ISBN: 978-83-226-4243-6)

Autor

  • Piotr Borek Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.35

Słowa kluczowe:

recenzja

Abstrakt

Recenzja monografii: Maria Barłowska, Okruchy. Studia o wierszach odnalezionych w rękopisach XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022, ss. 385, ISBN: 978-83-226-4243-6.

Bibliografia

Banasiowa T., Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580–1630, Katowice 1997.

Barłowska M., Ossoliński, Moskorzowski, Sarbiewski – mowy pogrzebowe: teksty w dialogu, Katowice 2008.

Barłowska M., Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII–XVIII wieku – prolegomena filologiczne, Katowice 2010.

Drob J.A., Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych, Lublin 1998.

Ganszyniec R., Polskie listy miłosne z dawnych czasów, Lwów 1925.

Goliński J., Vanitas: o marności w literaturze i kulturze dawnej, Warszawa 1996.

Kot S., Polska złotego wieku a Europa. Studia i szkice, wyboru dokonał, przygotował do druku i wstępem opatrzył H. Barycz, Warszawa 1987.

Kotarska J., Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany, Wrocław 1980.

Krzywy R., Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe („fasceniny”), „Napis” 2010, seria 10, s. 81–96.

Künstler-Langner D., Idea „vanitas”, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń 1996.

Maciejewska I., Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich, Olsztyn 2013.

Niewiara A., Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku, Katowice 2000.

Oczko P., Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji, Kraków 2013.

Ryba R., Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli turecko-tatarskiej. Studia i szkice, Katowice 2014.

Sajkowski A., Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników, Poznań 1981.

Sobieski J., Mowy pogrzebowe, wydały M. Barłowska i M. Ciszewska, Warszawa 2019.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Borek, P. (2024). Barokowe wiersze w rękopiśmiennych sylwach (Maria Barłowska, Okruchy. Studia o wierszach odnalezionych w rękopisach XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022, ss. 385, ISBN: 978-83-226-4243-6). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 562–565. https://doi.org/10.24917/20811861.21.35

Numer

Dział

Recenzje / Reviews