Recepcja metody learning by doing. Studium przypadku z dydaktyki szkoły wyższej

Autor

  • Magdalena Król Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.33

Słowa kluczowe:

learning by doing, aktywne metody nauczania, dydaktyka szkoły wyższej, uczenie się na projektach, zarządzanie projektami, pokolenie Z

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę kształcenia akademickiego pokolenia Z, będącego aktualnym odbiorcą oferty edukacyjnej szkół wyższych. Prezentuje wyniki przeprowadzonych badań własnych, które przyniosły jednoznaczną odpowiedź na postawione przez autorkę pytanie badawcze – learning by doing jest interesującą metodą dydaktyczną dla studentów pokolenia Z i w większym stopniu dopasowaną do ich potrzeb edukacyjnych niż metody tradycyjne. Specyficzne cechy pokolenia Z, a także dynamicznie zmieniające się otoczenie, zwłaszcza informacyjne i technologiczne, wymagają innego niż dotychczas podejścia do procesu dydaktycznego. Przeniesienie punktu ciężkości z metod pasywnych na aktywne wydaje się nieuniknione, a elastyczne podejście w tym zakresie staje się zarówno potrzebą, jak i koniecznością.

Bibliografia

Borgnakke K., Uczenie się poprzez praktykę – badania etnograficzne i analiza polemik na temat „uczenia się poprzez działanie”, „Innowacje w Edukacji Akademickiej” 2004, nr 1(4).

Czechowski J., Wartość pracy i działania w procesach uczenia się, Kraków 2010.

Idziak G., Uczenie się przez doświadczenie – cykl Kolba, „Doradca Kariery” 2019, nr 2.

Kaczmarczyk M., Pokolenie Z na rynku pracy. Postawy, priorytety, oczekiwania. Raport z badań, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec–Warszawa 2023.

Kazimierska I., Lachowicz I., Piotrowska L. (a), Metod action learning, Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2014.

Król M. B., Learning by doing a pokolenie Z na przykładzie realizacji projektu „UPoluj kulturę!”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2019, z. 17.

Szymański M. S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000.

Wright T. P., Factors affecting the cost of airplanes, “Journal of Aeronautical Sciences” 1936, nr 3(4).

Zając B., Metoda projektów jako strategia postępowania dydaktycznego na wyższej uczelni. O efektach kształcenia i metodzie projektów, „Studia Edukacyjne” 2015, nr 34.

Instytut Nauk o Informacji UP w Krakowie, [on-line;] https://inoi.up.krakow.pl/ – 12.04.2023.

Encyklopedia PWN, [ on-line:] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Dewey-John;3892217.html – 16.04.2023.

Pantone Color Institute, [on-line:] https://www.pantone.com/color-consulting/about-pantone-color-institute – 15.04.2023].

Plan studiów – zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe – studia I stopnia – stacjonarne (rekrutacja 2020/2021), [on-line:] https://inoi.up.krakow.pl/dokument/plan-studiow-zarzadzanie-informacja-i-publikowanie-cyfrowe-studia-i-stopnia-stacjonarne-rekrutacja-2020-2021/ – 13.04.2023.

Plan studiów – zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe – studia I stopnia – stacjonarne (rekrutacja 2021/2022), [on-line:] https://inoi.up.krakow.pl/dokument/plan-studiow-zarzadzanie-informacja-i-publikowanie-cyfrowe-studia-i-stopnia-stacjonarne-rekrutacja 2021-2022/ – 9.04.2023.

Plan studiów – zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe – studia I stopnia – stacjonarne (rekrutacja 2022/2023), [on-line:] https://inoi.up.krakow.pl/dokument/plan-studiow-zarzadzanie-informacja-i-publikowanie-cyfrowe-studia-i-stopnia-stacjonarne-rekrutacja-2022-2023/ – 9.04.2023.

UPoluj kulturę!, [on-line:] https://www.facebook.com/Upolujkulture – 6.06.2023.

UPoluj kulturę!, [on-line:] https://www.instagram.com/upolujkulture/ – 6.06.2023.

UPoluj kulturę!, [on-line:] https://www.youtube.com/@upolujkulture3962 – 6.06.2023.

UPoluj kulturę!, [on-line:] https://www.tiktok.com/@upolujkulture – 6.06.2023.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Król, M. (2024). Recepcja metody learning by doing. Studium przypadku z dydaktyki szkoły wyższej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 531–552. https://doi.org/10.24917/20811861.21.33

Numer

Dział

Artykuły / Articles