Współprace recenzenckie jako forma promocji książki w mediach społecznościowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.26

Słowa kluczowe:

promocja książki, marketing książki, rynek książki, media społecznościowe

Abstrakt

Artykuł przedstawia badania nad zagadnieniem współpracy recenzenckiej w mediach społecznościowych, które wpisuje się w szerszy kontekst współczesnych metod promocji czytelnictwa. Jego celem jest omówienie istoty współpracy recenzenckiej (jak możemy ją definiować, jakie odmiany przyjmuje), warunków, jakie muszą zostać spełnione do jej nawiązania, form współpracy oraz jej znaczenia dla promocji książki i wydawnictw.Badania oparto na wypowiedziach (postach i filmach publikowanych w mediach społecznościowych) recenzentów oraz wydawców na ten temat. Analizie poddane zostały przekazy-opowieści publikowane w mediach społecznościowych recenzentów oraz opinie wydawców przedstawione w przeprowadzonych z nimi wywiadach (ich reprezentację stanowią przedstawiciele wydawnictw SQN oraz Poznańskiego). Ze względu na charakter materiału badawczego zastosowano analizę narracyjną, uwzględniającą eksponowane przez badanych doświadczenie oraz ich interpretację doświadczeń związanych z prowadzeniem współprac książkowych. Przeanalizowanie wypowiedzi na temat współprac recenzenckich pozwoliło na zaprezentowanie wieloaspektowej definicji tego zjawiska oraz cech dla niego charakterystycznych.

Bibliografia

Cat vloguje, Najgorsze współprace, zarabianie na recenzjach, atmosfera na BookTube. Q&A bez tabu, 8.08.2018, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=sqA1w98ydCk – 20.07.2023.

come book, Q&A – WSPÓŁPRACE z wydawnictwami, 7.19.2019, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=4b5mcRw81u4 – 20.07.2023.

Crimelpoint, Recenzja za PDF, wyłudzanie adresu?| Moje NAJGORSZE WSPÓŁPRACE z wydawnictwami, 29.10.2018, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=zfEG6FWZ_3I – 20.07.2023.

Ćwiek J., Blogobojni, 2.04.2017, [on-line:] https://smakksiazki.pl/blogobojni-felieton-jakuba-cwieka/ –2.04.2023.

Fraser G., #bookstagram: Jedna z chorób współczesnej kultury, 18.09.2018, [on-line:] https://okruchykultury.pl/2018/09/bookstagram-jedna-z-chorob-wspolczesnej-kultury/ – 3.04.2023.

Gratka P., Nie jesteśmy recenzentami. Wpis o blogerach książkowych i nie tylko, 27.09.2018, [on-line:] https://zielonamalpa.pl/2018/09/nie-jestesmy-recenzentami – 29.03.2023.

Informacje dla recenzentów, [on-line;] https://dreamswydawnictwo.pl/wspolpraca/recenzenci/ – 17.07.2023.

Jak zdobyć egzemplarze recenzenckie, 24.08.2014, [on-line:] http://www.lustrorzeczywistosci.pl/2014/08/jak-zdobyc-egzemplarze-recenzenckie.html – 28.03.2023.

Krempa S., Blogi książkowe muszą umrzeć, 13.10.2018, [on-line:] https://www.granice.pl/publicystyka/blogi-ksiazkowe-musza-umrzec/1214/1 – 3.04.2023.

Krempa S., Recenzje za pieniądze czyli o współpracy blogerów z wydawcami, 16.10.2018, [on-line:] https://www.granice.pl/publicystyka/recenzje-za-pieniadze-czyli-o-wspolpracy-blogerow-z-wydawcami/1215/1 – 17.07.2023.

Książki recenzenckie. Dlaczego nie można ich sprzedać?, 29.04.2020, [on-line:] https://www.sklerotyczka.pl/2020/04/ksiazki-recenzenckie-dlaczego-nie-mozna.html – 11.02.2023.

„Książki za darmo”, czyli kilka słów o współpracach, 25.04.2018, [on-line:] https://come-book.blogspot.com/2018/04/ksiazki-za-darmo-czyli-kilka-sow-o.html – 2.04.2023.

Maciąg K., Co z tym stanem agonalnym i blogową prostytucją? O tym jak wygląda sytuacja blogerów książkowych, booktuberów i bookstagramerów, 10.06.2017, [on-line:] https://klaudynamaciag.pl/2017/06/stan-blogosfery-ksiazkowej – 3.04.2023.

mademoiselle.blabliblu, post z 7.10.2022, [on-line:] https://www.instagram.com/p/CjatVS9MsNp/ – 22.10.2022.

Martha Oakiss, Egzemplarze Recenzenckie [KSIĄŻKOŻERCY #1], 8.03.2015, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=JbllqTlYC2U – 31.03.2023.

Martha Oakiss, Współpraca z wydawnictwami [KSIĄŻKOŻERCY #2], 28.03.2015, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=QDfp4lGmk0o – 29.03.2023.

Sieczko P., Uwaga! Egzemplarz recenzencki, 11.10.2016, [on-line:] http://www.ruderecenzuje.pl/2016/10/uwaga-egzemplarz-recenzencki.html – 18.02.2023.

Stefanik M., Współpraca recenzencka w pigułce, 3.2013, [on-line:] https://www.gosiarella.pl/2013/03/wspopraca-recenzencka-w-piguce.html – 3.04.2023.

Szkołyk M., Agonalny stan blogosfery książkowej, 9.06.2017, [on-line;] https://www.partyzantka.com.pl/blogosfera-ksiazkowa/ – 30.06.2023.

Tinc M., Współpraca z wydawnictwem – jak zacząć i co warto wiedzieć, by otrzymywać atrakcyjne propozycje?, 8.08.2018, [on-line:] http://ladymargot.pl/wspolpraca-wydawnictwem-zaczac-warto-wiedziec-by-otrzymywac-atrakcyjne-propozycje/ – 2.04.2023.

Trembicka D., Jak zacząć zarabiać na blogu książkowym? 5 prostych sposobów, [on-line:] https://performance360.pl/zarabianie-na-blogu-ksiazkowym-poradnik/ – 3.04.2023.

Węgielewska S., Współpraca recenzencka, 17.07.2013, [on-line:] https://magicznyswiatksiazki.pl/wspolpraca-recenzencka-dyskusja-artykul/ – 2.04.2023.

Wigórska M., Jak objąć patronatem książkę – żeby miało to ręce i nogi, 11.09.2019, [on-line:] https://stacjaksiazka.pl/poradnik-blogera/jak-objac-patronatem-ksiazke-zeby-mialo-to-rece-i-nogi/ – 29.03.2023.

Wigórska M., Jak współpracować z wydawnictwami? – Poradnik Blogera, 7.08.2017, [on-line:] https://stacjaksiazka.pl/poradnik-blogera/jak-wspolpracowac-z-wydawnictwami/ – 29.03.2023.

Wigórska M., Słownik blogera książkowego, 27.04.2018, [on-line:] https://stacjaksiazka.pl/poradnik-blogera/slownik-blogera-ksiazkowego – 29.03.2023.

Wydaj z nami, [on-line:] https://dlaczemu.pl/wydaj-z-nami/ – 22.10.2022.

wydawnictwo_imaginebooks, post z 16.04.2021, [on-line:] https://www.instagram.com/p/CNuRdgOhlN6 – 22.10.2022.

wydawnictwo.kobiece, post z 30.09.2022, [on-line:] https://www.instagram.com/p/CjHs9bboWY-/ – 22.10.2022.

wydawnictwospisekpisarzy, post z 3.10.2022, [on-line:] https://www.instagram.com/p/CjPhFMAMJDj/ –22.10.2022.

Zeist M., Współpraca z wydawnictwami, 24.02.2018, [on-line:] https://www.maobmaze.pl/2018/02/wspopraca-z-wydawnictwami.html – 11.02.2023.

Zeist M., Współpraca z wydawnictwami #2, 9.09.2020, [on-line:] https://www.maobmaze.pl/2020/09/wspolpraca-z-wydawnictwami-2.html – 3.04.2023.

Alert prawny: Rekomendacje Prezesa UOKiK – oznaczenie treści sponsorowanych, PwC.pl, 4.10.2022, [on-line:] https://www.pwc.pl/pl/artykuly/rekomendacje-prezesa-uokik-oznaczenie-tresci-sponsorowanych.html – 2.11.2022.

Blogerzy jako liderzy opinii – badanie blogów kulinarnych, „Marketing i Rynek” 2014, nr 12, s. 13–22.

Blogerzy w Polsce 2013. Znajomość – wizerunek – znaczenie, [on-line:] https://panelariadna.pl/files/Blogerzy_w_Polsce_2013_www_panelariadna_pl.pdf – 23.10.2022.

Cydzik S., Bloger – sprzedaż produktów do recenzji otrzymanych od producentów, 22.03.2017, [on-line:] https://www.rp.pl/konsumenci/art10562901-bloger-sprzedaz-produktow-do-recenzji-otrzymanych-od-producentow – 18.07.2023.

Forusińska A., Lider opinii, Encyklopedia Zarządzania, [on-line:] https://mfiles.pl/pl/index.php/Lider_opinii – 29.03.2023.

Golus D., Olszewska K., Prezes UOKiK próbuje zapanować nad reklamą w mediach społecznościowych, 1.10.2022, [on-line:] https://www.prawo.pl/prawo/reklama-w-mediach-spolecznosciowych-wytyczne-uokik,517563.html – 2.11.2022.

Kołodziej J.H., Analiza narracyjna. Przygotowanie projektu badań, [w:] Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2018, s. 45–66.

Lamberti M., Theus M., Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach, „Biblioteka” 2016, nr 20 (29), s. 183-205.

Langer B., Wykorzystanie fotograficznego serwisu społecznościowego Instagram w działalności wybranych bibliotek krajowych i zagranicznych, „Bibliotheca Nostra” 2018, nr 2 (52), s. 206–224.

Lubińska A., TikTok jako instrument komunikacji naukowej bibliotek, „Przegląd Biblioteczny” 2021, t. 89, nr 4, s. 521-544.

Palak T., Oznaczanie współprac przez influencerów – rekomendacje UOKIK, 26.09.2022, [on-line:] https://www.tomaszpalak.pl/oznaczanie-wspolprac-przez-influencerow/ – 2.11.2022.

Pierwszy raport badający aktywność największych polskich blogerów w mediach społecznościowych, 10.07.2013, [on-line:] https://next.gazeta.pl/internet/7,104530,14249775,pierwszy-raport-badajacy-aktywnosc-najwiekszych-polskich-blogerow.html – 23.10.2022.

Przybysz J., Pioterek P., Media społecznościowe w służbie bibliotek, [w:] Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Supraśl, 14-16 września 2015, red. H. Brzezińska-Stec, J. Żochowska, Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, s. 339–356.

Puksza K., Witkowska E., Facebook, Instagram, blog… i co dalej? – Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w mediach społecznościowych, „Biuletyn EBIB” 2018, nr 1 (178).

Raport z badania: rynek influencerów w Polsce w roku 2022, [on-line:] https://reachablogger.pl/Badanie_2022.pdf – 23.10.2022.

Recenzent książek– jak naprawdę wygląda jego praca?, 21.04.2022, [on-line:] https://www.gandalf.com.pl/blog/recenzent-jak-naprawde-wyglada-jego-praca/ – 29.03.2023.

Spojler, [w:] Słownik języka polskiego, [on-line:] https://sjp.pl/spojler – 29.03.2023.

Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.

Troje influencerów z zarzutami. „To niedopuszczalne i nie zamierzamy tego tolerować”, TVN24.pl, 25.07.2022, [on-line:] https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/uokik-stawia-zarzuty-trojgu-influencerom-z-branzy-fitness-katarzynie-dziurskiej-katarzynie-oleskiewicz-szubie-oraz-piotrowi-liskowi-5889541 – 2.11.2022.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Lubińska, A. (2024). Współprace recenzenckie jako forma promocji książki w mediach społecznościowych. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 394–418. https://doi.org/10.24917/20811861.21.26

Numer

Dział

Artykuły / Articles