Sfotografować, aby zrozumieć. Instagramowe relacje z instytucji kultury

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.30

Słowa kluczowe:

Social Media, Instagram, fotografia, kultura

Abstrakt

Wraz z popularyzacją Social Mediów rozpowszechnił się zwyczaj zamieszczania w Internecie fotograficznej relacji z wydarzeń kulturalnych i oznaczania ich tematycznymi hashtagami (#). W obszarze kultury Instagramowe „stories” powinny zwracać szczególną uwagę, jako nowe formy recenzji, „gorące” reportaże platformy dyskusji na temat wytworów kultury, rekomendacje dzieł, a nawet ich reinterpretacje.  Celem artykułu była identyfikacja tematyki i estetyki zbiorów fotografii, wytworzonych w portalu Instagram przez tematyczne tagi oraz ocenienie ich wartości dla monitoringu i promocji oferty kulturalnej. Zbiory fotografii „tagowanej” mogą być nośnikiem informacji zwrotnej o odbiorze wytworów kultury, jednak specyfika estetyki i języka mediów społecznościowych może wpływać na niedoszacowanie ich wartości. Drugim celem badania była próba rozpoznania zawartych w tej fotografii symboli i utworzenie dla nich kluczy interpretacyjnych, na podstawie których podjęto rozważania o „społecznościowym” doświadczaniu kultury i funkcjonalnej stronie jej fotografowania. Dokonano analizy czterech kanałów, utworzonych przez społeczność portalu Instagram, poprzez oznaczanie ich nazwami instytucji kultury z użyciem funkcji hashtag. Dokonana została analiza ilościowa najczęściej ujawnionych wątków oraz sporządzono ich opis wraz z próbą interpretacyjną stosowanej symboliki. W wyniku otrzymano wykaz najpopularniejszych form estetycznych stosowanych w fotografii instagramowej, zaproponowano sposób jej odczytu oraz kierunki ich wtórnego wykorzystania w monitoringu, promocji i edukacji kulturalnej.  

Bibliografia

j_beautifulpointofview, 2023, [on-line:] https://www.instagram.com/p/CuIN05itaj6/?img_index=4 – 1.08 2023)

Chlebus-Grudzień P., Selfie w muzeum – określenie paradygmatów analizy zjawiska fotografowania (się) na wystawach muzealnych „Turyzm” 2018, t. 28, nr 1, s. 713, http://dx.doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.01.

Chwastek K., Igersi – projekt społeczny, który stał się globalny „Perspektywy Kultury” 2020, nr 2(29), s. 327–340, doi: 10.35765/pk.2020.2902.21.

Fagen E., Hashtag Holocaust: Negotiating Memory in the Age of Social Media. Doctoral dissertation, Amherst, Massachusetts 2019, [on-line:] https://doi.org/10.7275/14195404.

GemiusAdReal, Mediapanel, Grupa Robocza Social Media IAB Polska, Social Media 2023, Gemius, S.A, Warszawa 2022, [on-line:] https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/raport-social-media-2023-rynek-reklamowy.html – 10.07.2023.

Grochowski P., Sweet focia jako gatunek foto-folkloru i formuła komunikacyjna, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka” 2014, nr 2, s. 107–120.

Grzeszczak K, Fotocodzienność. Próba analizy fenomenu aplikacji Instagram, Warszawa 2013, [on-line:] https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9433 – 17.07.2023.

Hofmokl J., Tarkowski A., Śliwowski K., Otwartość w publicznych instytucjach kultury, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk–Warszawa 2012.

Jurgenson N., Fotka. O zdjęciach i mediach społecznościowych, Wydawnictwo Karakter, Kraków–Warszawa 2021.

Kasianski, 2023, [on-line:] https://www.instagram.com/p/CukRhpFIqDX/?img_index=1 – 1.08.2023.

Kania M., Olesiak K., Fotograf w bibliotece. Rola przekazu wizualnego w promowaniu kultury „Zarządzanie Biblioteką” 2019, nr 1(11), s. 75–88, [on-line:] https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4691 – 1.08.2023.

kolazowka2049, 2023, [on-line:] https://www.instagram.com/p/ChLNRtBIQSV/ – 2.08.2023.

Konior A., Pokojska W., Metodologia, [w:] Raport Instazabytki, red. A. Konior, W. Pokojska, Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK, Kraków 2023, s. 9–13, https://www.ibok.org.pl/projekty/badania/instazabytki/ – 17.07.2023.

Kosińska O., Randkując z dinozaurem — niestandardowe inicjatywy muzeów w mediach społecznościowych „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” 2022, nr 9, s. 41–58, doi: 10.12775/ZWAM.2022.9.03.

Manovich L., Instagram and Contemporary Image, 2017 [on-line:] http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image – 1.08.2023.

Maźnica Ł., Instytucje kultury i sektor kreatywny – jak firmy pomagają realizować misję, [w:] Nowe media, technologie i otwartość w instytucjach kultury, red. K. Rojek, S. Czarnecki, A. Janus, K. Śliwowski, Ł. Maźnica, M. Laine-Zamoyska, A. Roman, J. Michniewska, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2016, s. 27–32.

Michałowska M., Portret we wnętrzu – między socjologią a antropologią fotografii, [w:] Społeczne dyskursy sztuki fotografii, red. M. Michałowska. P. Wołyński, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Naukowe Towarzystwo Fotografii, Poznań 2010, s. 87–104.

Monikadaukszo, 2023, [on-line:] https://www.instagram.com/p/Ct1p9WcIb1P/?img_index=2 – 2.08.2023.

Oczkowska K., Od Le Dépôt do Park Avenue Armory. Inne przestrzenie a architektura pokazów mody „Opcje” 2017, nr 1–2, s. 58–65.

Oruba N., Strategia komunikacji w Social Mediach, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2022.

Paquet L., Selfie‐Help: The Multimodal Appeal of Instagram Poetry, „The Journal of Popular Culture” 2019, t. 52, nr 2, s. 296–314, doi:10.1111/jpcu.12780.

Paszkowska M., Fenomen Instagrama w kontekście promocji muzeów i zabytków, [w:] Raport Instazabytki, red. A. Konior, W. Pokojska, Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK, Kraków 2023, [on-line:] https://www.ibok.org.pl/projekty/badania/instazabytki/ – 17.07.2023.

Przybysz M., Knecht T., Wykorzystanie Social Media w muzeum – korzyści i zagrożenia. „Studia Ełckie” 2020, t. 22, nr 3, s. 325–342, doi: 10.32090/SE.220319.

Sonntag S, O fotografii, Karakter, Kraków 2017.

Wąsik M., Wirtualna scena – wirtualna publiczność. Wykorzystanie potencjału social media do promocji teatru „Nowe Media. Studia i rozprawy” 2014, nr 4, s. 137–160. http://dx.doi.org/10.12775/NM.2014.006.

Vinerean S., Opreana A., Social media marketing efforts of luxury brands on Instagram, „Expert journal of marketing” 2019, nr 7 (2), s. 144–152.

Villaespesa E., Wowkowych S., Ephemeral Storytelling With Social Media: Snapchat and Instagram Stories at the Brooklyn Museum „Social Media + Society” 2020, January–March 2020, s. 1–13, doi: 10.1177/2056305119898776.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Zielińska, K. (2024). Sfotografować, aby zrozumieć. Instagramowe relacje z instytucji kultury. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 475–487. https://doi.org/10.24917/20811861.21.30

Numer

Dział

Artykuły / Articles