Tomáš Garrigue Masaryk – ikona, mit, legenda (Ivan Šedivý, T.G.M. K mytologii první československé republiky, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2022, ss. 166 (Knižnice dějin a současnosti sv. 72), ISBN 978-80-7422-885-8)

Autor

  • Grzegorz Nieć Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.36

Słowa kluczowe:

recenzja

Abstrakt

Recenzja monografii: Tomáš Garrigue Masaryk – ikona, mit, legenda (Ivan Šedivý, T.G.M. K mytologii první československé republiky, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2022, ss. 166 (Knižnice dějin a současnosti sv. 72), ISBN 978-80-7422-885-8).

Bibliografia

Ćapek K., Rozmowy z T.G. Masarykiem, z języka czeskiego przełożył i przypisami opatrzył P. Godlewski, Warszawa 2014.

Cichoracki P., Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939, Kraków 2005.

Cichoracki P., Z nami jest On. Kult Marszałka Piłsudskiego w wojsku w latach 1926–1939, Wrocław 2001.

Gruchała J., Tomasz G. Masaryk, Wrocław 1996.

Hein-Kircher H., Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926–1939, tł. Z. Owczarek, Warszawa 2008.

Jarząbek M., Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego, Kraków 2017.

Małkiewicza A., Samobójstwo demokracji. Czechosłowacja w II Republiki 1939–1939, Wrocław–Zielona Góra 2013.

Patočka J., Kim są Czesi?, przekład i wstęp J. Baluch, Kraków 1997.

Polák S., Masarykovi rodiče a antisemitský mýtus, Praha 1995.

Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, edd. D. Hájková, P. Horák, V. Kessler, M. Michela, Praha 2018.

Společné století. Česko-Slovensko 1918–2018 = A century together: Czechia – Slovakia 1918–2018, Brno 2018

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Nieć, G. (2024). Tomáš Garrigue Masaryk – ikona, mit, legenda (Ivan Šedivý, T.G.M. K mytologii první československé republiky, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2022, ss. 166 (Knižnice dějin a současnosti sv. 72), ISBN 978-80-7422-885-8). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 566–574. https://doi.org/10.24917/20811861.21.36

Numer

Dział

Recenzje / Reviews

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>