Kształtowanie się księgarskiego rynku wtórnego po 1989 r., jego formy, funkcjonowanie i rola w procesie upowszechniania książki na tle przemian społeczno-ekonomicznych (podsumowanie projektu badawczego)

Autor

  • Grzegorz Nieć Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.15.25

Słowa kluczowe:

Book market, antiquarianism, bookselling, bibliophily, collecting

Abstrakt

The description of a research project, the aim of which was to perform a multi-aspect analysis of the second hand market of books in Poland, including describing its structure in the qualitative, quantitative and spatial aspects, characteristics of the offer, client base and its place in the general process of publishing dissemination.

 

Bibliografia

Książki w codziennym życiu Polaków. Raport z badania Polskiej Izby Książki „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”, oprac. J. Kostecki i in., Warszawa 2015.

Carter J., Book and Book Collectors, London 1956.

Carter J., Taste & Technique in Book Collecting , London 1970.

Cybulski R., Książka współczesna. Wydawcy – rynek – odbiorcy, Warszawa 1986.

Cybulski R. Księgarstwo w społeczeństwie współczesnym, Wrocław 1983.

Ellis I. C., Book Finds. How to Find, Buy, and Sell Used and Rare Books, New York 1996.

Kerstling M., Alte Bücher sammeln. Ein praktischer Leitfaden durch die Buchgeschichte und die Welt der Antiquariate, Augsburg 1999.

Куфаев М. Н., Библиофилия и библиомания (Психофизиология библиофильства), Ленинград 1927 (reprint: Mocква 1980).

Malawski S., Obrót księgarski. Organizacja i technika, Warszawa 1960.

Matuszak G., Różne oblicza bibliofilstwa, Łódź-Katowice 2014.

Migoń K., Problematyka księgarska w nauce o książce, „Księgarz” 1972, nr 4, s. 1–8.

Mondlin M., Meador R., Book Row an Anecdotal and Pictorial History of the Antiquarian Book Trade, New York 2004.

Nieć G., Antykwariaty Przedsiębiorstwa Państwowego „Dom Książki” w latach 1951–1989 w świetle polskiej prasy księgarskiej, „Roczniki Biblioteczne” 2012, R. 56 (2012), s. 137–171.

Nieć G., Antykwaryczne katalogi aukcyjne w Polsce po 1989 r. – ewolucja form i treści (na przykładzie Antykwariatu Rara Avis z Krakowa), [w;] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, red. R. Aleksandrowicz, H. Rusińska-Giertych, Wrocław 2015, s. 173-203.

Nieć G., Czy jest w Białej Podlaskiej antykwariat? – stan i rola stacjonarnego księgarstwa antykwarycznego w Polsce ćwierć wieku po transformacji, [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. IV, red. J. Dzieniakowska, i M. Olczak-Ronikier, Kielce 2015, s. 143-152.

Nieć G., Dublety i druki zbędne na polskim rynku antykwarycznym, [w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2014, s. 77–99.

Nieć G., Internet jako ogniwo rynku wtórnego książki, [w:] Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2012, red. Z. Osiński, R. Malesa, Lublin 2013, s. 209–226.

Nieć G., Książki zakazane i źle widziane w obiegu antykwarycznym w okresie Polski Ludowej, [w:] Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, red. D. Degen, M. Żynda, Toruń 2012, s. 129–153.

Nieć G., Problematyka księgarska w polskich badaniach nad książką do 1989 roku, [w:] Oblicza

Nieć G., Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, uczestnicy, Kraków 2016.

Nieć G., Podniesiński p., Druki zakazane i bezdebitowe jako atrakcja bibliofilska (na polskich aukcjach antykwarycznych lat 1994-2014 i w bieżącej ofercie rynku), [w:] Zakazane i niewygodne. Ograniczanie wolności słowa od XIX do XXI wieku, red. D. Degen, G. Gzella, J. Gzella, Toruń 2015, s. 275-295.

Out of Print & into Profit. A History of the Rare and Secondhand Book Trade in Britain in the Twentieth Century, ed. G. Mandelbrote, London 2006.

T. Paprocki, Podręcznik księgarski. Przewodnik praktyczny dla wydawców, księgarzy, pomocników i praktyków księgarskich, Warszawa 1894.

Podniesiński P., Biblioteka – antykwariat – prokuratura. Obrót książkami z „wadą prawną” w handlu antykwarycznym, [w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2014, s. 63-75.

Skrzypczak A., W pogoni za białym krukiem. Kilka uwag o aukcjach antykwarycznych, Warszawa 2010.

Szymański M., Świat starych książek (Antykwariat księgarski), Warszawa 1989 (wyd. 1. 1971).

Tańczuk R., Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej, Wrocław 2011.

Tańczuk R., Kolekcjonowanie i nadmiar przedmiotów, „Kultura Współczesna” 2013, nr 1, s. 105-117.

Тараканова О. Л., Антикварная книга. Yчебник для вузов, Mocква 1996.

Tarkowski S., Antykwariat. Zarys wiadomości, Warszawa 1960.

Wendt B., und Gruber G., Der Antiquariatsbuchhandel. Eine Fachkunde für Antiquare und Büchersammler, Stuttgart 2003.

Współczesne polskie księgarstwo. Mały słownik encyklopedyczny, [red. R. Cybulski], Wrocław 1981.

Zjednoczenie Księgarstwa, Przepisy Zjednoczenia Księgarstwa dot. zasad obrotu wydawnictwami antykwarycznymi dawnymi i współczesnymi w księgarniach antykwarycznych Przedsiębiorstw „Dom Książki”, Warszawa 1975.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-24

Jak cytować

Nieć, G. (2018). Kształtowanie się księgarskiego rynku wtórnego po 1989 r., jego formy, funkcjonowanie i rola w procesie upowszechniania książki na tle przemian społeczno-ekonomicznych (podsumowanie projektu badawczego). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 15, 341–349. https://doi.org/10.24917/20811861.15.25

Numer

Dział

Materiały / Materials

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>