Afisz a plakat – problemy definicji. Wstęp do badań

Autor

  • Barbara Krasińska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Biblioteka Główna

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.14.13

Słowa kluczowe:

afisz, definicja, druk akcydensowy, plakat, plakat naukowy, poster

Abstrakt

Artykuł zawiera przegląd różnych definicji dwóch pojęć: afisz i plakat, pochodzących z polskiej literatury fachowej przełomu XIX i XX w oraz XXI w.  Obu terminów opisujących bliskie sobie (lecz nie tożsame) pod względem edytorsko-wydawniczym dokumenty akcydensowe. Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie niekonsekwencji w ich definiowaniu przez polskie wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne (w niektórych stosowano te pojęcia, jako zamienniki/synonimy) oraz przedstawienie głosu artystów plastyków w charakteryzowaniu obu pojęć. Artykuł ma także na celu zaprezentowanie nowych definicji afisza i plakatu.

 

Biogram autora

Barbara Krasińska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Biblioteka Główna

Osiagnięcia:

Certyfikat umiejętności posługiwania się językiem migowym: kurs nauczycielski pierwszego stopnia N1

I miejsce w konkursie na logo Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

II i III miejsca w Konkursie na Logo 65-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

Wykształcenie:

Policealna Szkoła Poligraficzna Multimedialna i Projektowania Reklam „Publishing School”, kierunek Poligrafia, specjalizacja DTP

Studia magisterskie:  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, dzienne 5-letnie

Dyplom ukończenia studiów: edytorstwo podyplomowe 2-letnie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

ogo Uniwersytetu Trzeciego Wieku
działającego przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

Bibliografia

Afisz, [on-line] https://pl.wikipedia.org/wiki/Afisz [dostęp: 27.01.2016].

Banach A., Pismo i obraz, Kraków 1966.

Bojko Sz., Polska sztuka plakatu, Warszawa 1971.

Czachorowski S., Plakat naukowy (poster), [on-line] http://www.uwm.edu.pl/czachor/dyda/poster.htm .

Encyklopedia Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1928.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971.

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.

Encyklopedyja powszechna, T. 1, Warszawa: nakład, druk i własność S. Orgelbranda, 1859.

Encyklopedyja powszechna, T. 20, Warszawa: nakład, druk i własność S. Orgelbranda, 1865.

Górowski M., Drzwi do plakatu, Kraków 2009.

Lenk K., Nie hałasuj niepotrzebnie...mówi Maciej Urbaniec, „2+3 D” III-2004, nr 12. s. 33-38.

Pisarek W., Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006.

Plakat, [on-line] https://pl.wikipedia.org/wiki/Plakat [dostęp: 27.01.2016].

Podręczny słownik bibliotekarza, Warszawa 2011.

Słomczyński J., Plakat. Idea, budowa, przykłady, Warszawa 1947.

Souter N., Newman S., Plakat i reklama. Przewodnik, Warszawa 2012.

Szablowska A., Tadeusz Gronowski. Sztuka plakatu i reklamy, Warszawa 2005.

Trzaska F., Poradnik redaktora, Warszawa 1976.

Tschichold J., Nowa typografia. Podręcznik dla tworzących w duchu współczesności, Łódź 2011.

Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, T. XII, Kraków: Wydawnictwo Gutenberga, [1929] - (Kraków: Drukarnia Ludowa).

Pobrania

Opublikowane

2017-06-15

Jak cytować

Krasińska, B. (2017). Afisz a plakat – problemy definicji. Wstęp do badań. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 14, 205–216. https://doi.org/10.24917/20811861.14.13

Numer

Dział

Artykuły / Articles