Information readability of e-textbooks for history (on the example of Polish textbook for primary school, grade six)

Autor

  • Beata Langer Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.15.1

Słowa kluczowe:

multimedia textbook, information readability

Abstrakt

The article contains a description of the rules of the creation and development of a free electronic textbook for primary school in Poland. There is also a presentation of the results of a study on the comprehensibility of a textbook available on the www.epodreczniki.pl platform. The main goal of this work is to indicate if the text proposed to the students is clear and comprehensible for them; the range of readability is prepared with the use of the analyses made with the use of the Jasnopis and Logios programs. The source for the research was found in the data from studying randomly selected text fragments from the history textbook for the sixth grade, available online and processed in the selected computer programs, created for the reason of measuring the comprehensibility of the text in Polish. As a result of the research it was established that the readability of the texts included in the e-textbook Historia i społeczeństwo. Wspóln@ historia. Klasa 6 podstawowa (History and society. Common history. Sixth grade primary school) can be too difficult for the recipients aged 11-12, after five years of education in primary school. However, it was also established that there are no guidelines to construct an electronic textbook text complemented with various multimedia content, often replacing the very text in the book.

Bibliografia

Babik W., Kultura informacyjna a ekologia informacji współczesnego człowieka. Studium porównawcze, [w:] Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym-teoria i praktyka, t. 2, red. H. Batorowska, Z. Kwiasowski, Kraków 2016, s. 45–54.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, P, red. prowadzący U. Śmietana, Warszawa 2005.

Fazalgić J.A., Zjawisko „nadmiaru informacji” a współczesna edukacja, "E-mentor" 2010, nr 4, [online] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/773 [dostęp 20.05.2017]

Gąsiorek K., Czytelność podręczników szkolnych w związku z rozwojem słownictwa uczniów, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 1990, t. 10, s. 125–145.

Gruszczyński W. [et al.], W poszukiwaniu metody automatycznego mierzenia zrozumiałości tekstów informacyjnych, „Poradnik Językowy” 2015, z. 2, s. 9–22.

Kamińska A., Zalety i wady e-podręcznika postrzegane z perspektywy nauczycieli, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” 2015, nr 10, s. 111–121.

Kowalikowa J., Dobry podręcznik szkolny, „Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych” 2009, t. 7, s. 13–22.

Kupisiewicz C., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009.

Nowak E., Przegląd wybranych metod i narzędzi badań podręczników, „Pedagogika Pracy” 1989, z. 15, s. 23–34.

Nowarski C., Dydaktyczne spojrzenia na gimnazjalne podręczniki historii „Przez wieki” z Wydawnictwa Nowa Era, „Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych” 2010, t. 8, s. 23–30.

Podręczniki multimedialne w polskich szkołach. Raport z badania. Ośrodek Rozwoju Edukacji 2013 – Plik w formacie pdf, [online] https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/158-e-podrczniki-materiay-do-pobrania?download=1939:podrczniki-multimediamne-w-polskich-szkoach,[dostęp online 25.05.2017].

Ronikier J., Mit i historia : mitotwórcze funkcje podręczników szkolnych, Kraków cop. 2002.

Seretny A., Wskaźnik czytelności tekstu, „Ling Varia” 2006, nr 2, s. 87–98.

Walat W., Podręcznik multimedialny : teoria, metodologia, przykłady, Rzeszów 2004.

Opublikowane

2018-03-23

Jak cytować

Langer, B. (2018). Information readability of e-textbooks for history (on the example of Polish textbook for primary school, grade six). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 15, 3–19. https://doi.org/10.24917/20811861.15.1

Numer

Dział

Artykuły / Articles