Wykorzystanie wskaźników mglistości tekstu i gęstości informacyjnej w ocenie użyteczności podręczników szkolnych

Autor

  • Barbara Kamińska-Czubała Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Beata Langer Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.30

Słowa kluczowe:

wskaźniki mglistości tekstu, wskaźniki gęstości informacyjnej, podręczniki

Abstrakt

Przeprowadzona analiza wybranych losowo próbek pod kątem czytelności tekstu z zastosowaniem wzoru Roberta Gunninga i eksperckim obliczeniem wyników wskazuje, że tylko 16,6 % (3 próbki) mieści się w przedziale zrozumiałości tekstu.  Analizowane próbki nie znajdujące się na poziomie zrozumiałości pochodzą z podręczników do różnych przedmiotów dla klasy IV, V, VI. Trudno więc mówić o jakiejkolwiek zbieżności wskaźnika mglistości w obrębie edukacji dla określonego wieku uczniów. Dla próbek pochodzących z podręcznika do historii do klasy 4 charakterystyczny jest wysoki wskaźnik zarówno F jak i G. Oznacza to, że podręcznik napisany jest zbyt trudnym językiem, a dostępność informacji jest najmniejsza (wysoki wskaźnik D).  Czy taka praktyka nie jest zniechęcająca dla 10-11 letnich uczniów? Na granicy zrozumiałości czytanego tekstu znajduje się 27,7 % próbek tekstu (FOG 10,16-10,96).

Bibliografia

Fazalgić J.A., Zjawisko „nadmiaru informacji” a współczesna edukacja, „E-mentor” 2010, nr 4 [online] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/773 [dostęp: 5.11.2019].

Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Gliwice 2003

Nunnaly B., Farkas D. Badanie UX, Gliwice 2018

Chudley J, J. Allen], Projektowanie witryn internetowych: User experience, Gliwice 2013,

Rubin J., Chisnell D., Handbook of usability testing. How to plan, design, and conductt effective tests, Indianapolis 2008, p.4-5.

Seretny A., Wskaźnik czytelności tekstu.„Ling Varia” R. 1 (2006), nr 2, s. 87–98

Seretny A., Testowanie znajomości słownictwa - komponent leksykalny w polskich egzaminach biegłości. „Języki Obce w Szkole” R. 48 (2004), nr 6, s. 105-112.

Łobos A., Czytelność tekstu w wybranych podręcznikach do nauczania muzyki w szkole podstawowej, [w:] H. Synowiec, M. Kubarek (red.), Odmiany polszczyzny w szkole: teoria i praktyka, Katowice 2013, s. 202-219.

Pisarek W., Jak mierzyć zrozumiałość tekstu, [w]: O mediach i języku, s. 245-262, Kraków 2007

Pisarek W., Recepty na zrozumiałość wypowiedzi, „Zeszyty Prasoznawcze”, 1966, nr 2/3, s. 44-53

Pisarek W., Frekwencja wyrazów w prasie: wiadomości, komentarze, reportaże, t. 16 serii Biblioteka wiedzy o prasie, seria B, Kraków 1972.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym : przewodnik dla studentów, Kraków, cop. 2006.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Kamińska-Czubała, B., & Langer, B. (2019). Wykorzystanie wskaźników mglistości tekstu i gęstości informacyjnej w ocenie użyteczności podręczników szkolnych. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 403–416. https://doi.org/10.24917/20811861.17.30

Numer

Dział

Materiały / Materials

Inne teksty tego samego autora