Galician Periodicals for Children and Adolescents in the Time of Positivism

Autor

  • Krzysztof Woźniakowski Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.15.15

Słowa kluczowe:

Polish periodicals for children 19th cent., Polish press in Galicia 19th cent.

Abstrakt

This article presents seven periodicals for children published in Galicia in Positivism (“Przyjaciel Dzieci” 1861-1866, “Opiekun Polskich Dzieci” 1867-1873, “Promyk” 1872, “Towarzysz Pilnych Dzieci” 1876-1883, “Przyjaciel Zwierząt” 1879-1880, “Światełko” 1883- 1892 and “Mały Światek” 1887-), demonstrating their specification (in relation to analogical periodicals of that time in the Russian and Prussian partitions), which stemmed above all from the realities of the Austrian press law of 1862 and the autonomy of this country, from 1867, within the Austria-Hungary political structure. What is more, literary and popular, concerning the field of national history, texts could legally be printed in Galicia, which was forbidden in the Russian and Prussian Partitions. Nevertheless, practically all periodicals struggled with lack of interest from the audience, hence financial problems.

Bibliografia

Chmielowski Piotr, Czasopisma polskie dla młodego wieku [in:]Encyklopedia wychowawcza, vol. 3, Warszawa 1885

Dziadzio Andrzej, Cenzura prasy w Austrii (1862-1914). Studium prawno-historyczne, Kraków 2012

Jakubek Mariusz, Prasa krakowska 1795-1918. Bibliografia, Kraków 2004

Jarowiecki Jerzy, Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Kraków-Wrocław 2008

Jarowiecki Jerzy, Prasa lwowska w latach 1864-1918, Bibliografia, Kraków 2002

Wroczyński Ryszard, Dzieje oświaty polskiej 1795-1945,Warszawa 1987

Opublikowane

2018-03-23

Jak cytować

Woźniakowski, K. (2018). Galician Periodicals for Children and Adolescents in the Time of Positivism. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 15, 195–220. https://doi.org/10.24917/20811861.15.15

Numer

Dział

Artykuły / Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>