Warszawski „Przyjaciel Dzieci” pod redakcją Wacława Podwińskiego (marzec 1911 – maj 1913)

Autor

  • Krzysztof Woźniakowski Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.18.5

Słowa kluczowe:

Polish magazines for children and youth at the beginning of the 20th century; Polish literature for children and youth at the beginning of the 20th century

Abstrakt

In the long history of the “Przyjaciel Dzieci” weekly, the period in which Wacław Podwiński was the editor-in-chief turned out to be a next step in revising the “classical” image of the publication and moving towards further careful adaptation to new post-positivist artistic, intellectual and social tendencies. It was mainly noticeable in the changes to the internal structure of the weekly occurring since 1912, opening up to include selected elements of modernist literature and art, along with the interest in the scouting movement developing in Poland.

Bibliografia

Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. 3: 1865-1918, wol. 1, Warszawa 2000.

Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1901-1917, . Literatura polska i przekłady. Oprac. Zespół w składzie A. Grefkowicz, K. Janowska, H. Krawczykowa, K. Kuć, H. Przybylik, A. Radziwiłłowicz, Warszawa 2005.

Kolasa W.M., Woźniakowski K., Rogoż M., Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918, t. 1, Dzieje wydawnicze, Kraków 2018.

Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918. Zarys monograficzny. Materiały, Warszawa 1975.

Rogoż M., Woźniakowski K., Kwiecień S., Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918, t. 2, Zawartość, Dodatki prasowe. Prasa religijna, Kraków 2018.

Woźniakowski K., Pierwsze lata warszawskiego „Przyjaciela Dzieci”: w kręgu Fryderyka Henryka Lewestama i współpracowników (kwiecień 1861-czerwiec 1865), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2015, t. 13, s. 75-109.

Woźniakowski K., „Okres jednak przejściowy jeszcze”: warszawski „Przyjaciel Dzieci” podczas redakcji Władysława Ludwika Anczyca (lipiec 1865-marzec 1867), [w:] Poetyka losu i historii: profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. K. Gajda, R. Stachura-Lupa, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2017, s. 405-424.

Woźniakowski K., Warszawski „Przyjaciel Dzieci” w epoce rozkwitu: redakcja Jana Kantego Gregorowicza (kwiecień 1867-wrzesień 1890), cz. 1: Charakterystyka ogólna. Teksty literackie, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2016, z. 1, s. 43-70.

Woźniakowski K., Warszawski „Przyjaciel Dzieci” w epoce rozkwitu: redakcja Jana Kantego Gregorowicza (kwiecień 1867-wrzesień 1890), cz. 2: W kręgu popularyzacji wiedzy. Oceny i podsumowania kadencji, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2016, z. 2, s. 45-63.

Woźniakowski K., Poligraf redaktorem: warszawski „Przyjaciel Dzieci” czasu redakcji Emila Skiwskiego (lipiec 1890-czerwiec 1892), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2016, t. 14, s. 236-253.

Woźniakowski K., Warszawski „Przyjaciel Dzieci” pod redakcją Jana Skiwskiego (lipiec 1892-marzec 1911), cz. 1: Charakterystyka ogólna. Teksty literackie, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2019, z. 4.

Woźniakowski K., Warszawski „Przyjaciel Dzieci” pod redakcją Jana Skiwskiego (lipiec 1892-marzec 1911), cz. 2: W kręgu popularyzacji wiedzy i rozrywki. Ocena pisma przez współczesnych, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2020, z. 1.

Woźniakowski K., Nad „Naszym plonem. Książką pamiątkową Pięćdziesięciolecia «Przyjaciela Dzieci»” (1912), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 2019, z. 2, s. 49-63.

Zieliński W., Podwiński Wacław (1872-po 1900), [w:] Polski Słownik Biograficzny, [red. nacz. E. Roztworowski], słownikt. 27, Wrocław 1983.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-17

Jak cytować

Woźniakowski, K. (2020). Warszawski „Przyjaciel Dzieci” pod redakcją Wacława Podwińskiego (marzec 1911 – maj 1913). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 62–85. https://doi.org/10.24917/20811861.18.5

Numer

Dział

Artykuły / Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>