Słowo wstępne

Autor

  • Krzysztof Woźniakowski Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  • Michał Rogoż Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Słowa kluczowe:

literatura dla dzieci i młodzieży, prasa dla dzieci i młodzieży

Abstrakt

Proponowany Czytelnikowi tom składa się z 11 artykułów autorstwa 12 pracowników naukowych, reprezentujących różne ośrodki, odmienne generacje i różniące się niekiedy w szczegółach podejścia metodologiczne, ale jednocześnie połączonych trwałą pasją naukowego rozpoznawania tej części kultury literackiej XX-XXI wie- ku, która związana jest z twórczością i działaniami edytorskimi w zakresie książki i czasopiśmiennictwa adresowanymi do odbiorcy dziecięcego i młodzieżowego.

Pobrania

Opublikowane

2015-04-28

Jak cytować

Woźniakowski, K., & Rogoż, M. (2015). Słowo wstępne. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 12, 3–4. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/2085

Numer

Dział

Prolegomena

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>