Internetowe blogi jako sposób prezentacji miasta na przykładzie Krakowa

Autor

  • Michał Rogoż Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.29

Słowa kluczowe:

blogi, Kraków, typologia, analiza formalna, analiza treści, autorzy

Abstrakt

Popularność blogów spowodowała, że stały się jedną z ważniejszych form wypowiedzi internetowej. W przeprowadzonych badaniach poszczególne witryny blogowe odnajdywano za pomocą wyszukiwarki Google, wpisując wyrażenia wyszukiwawcze zawierające słowo „blog” oraz odnośnik związany z Krakowem. Uzyskany w ten sposób zbiór podlegał dalszej selekcji i typologii według rozmaitych kryteriów formalnych i treściowych. Wykorzystano metodę porównawczą oraz analizy zawartości mediów. W przeanalizowanych blogach miasto ukazywane jest jako cel turystyczny, miejsce do życia, ośrodek usługowy, a także obiekt historyczny. Blogi stanowią względnie dynamiczny fragment sieciosfery wyróżniający się relatywną nieokreślonością i zmiennością w czasie. Są one różnicowane ze względu na motyw przewodni narracji, formy prezentacji oraz charakter autorów i wynikające z tego motywacje. Cechą charakterystyczną wielu blogów jest synkretyzm rodzajowy oraz mieszanie w obrębie tych samych wpisów odmiennej tematyki. Często stosowane są różne techniki mające za zadanie urozmaicić przekaz, wpisujące się w aktualny trend komunikacji znany jako infotainment. Pomimo wieloaspektowości większość prezentowanych w przeanalizowanych blogach ocen miasta jest pozytywna, co wynika z kwestii wizerunkowych i logiki autoprezentacji.

Bibliografia

Bulaszewska M., Blog… to blog. Analiza pojęcia w kilku wybranych perspektywach badawczych. Próba charakterystyki blogów pisanych przez dziennikarzy głównego nurtu, [w:] „E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania”, red. W. Godzic, Z. Bauer, Warszawa 2015, s. 125–154.

Fiut I., Piątek M., Blogi jako narzędzie komunikacji pomiędzy użytkownikami sieci. Aspekty komunikacyjne blogosfery, „Studia Humanistyczne AGH” 2012, nr 11/3, s. 65–76.

Gajda A., Przewodnik turystyczny czy przewodnik historyczny? – analiza modelu Przewodnika po powstańczej Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2013, nr 47, s. 7–19.

Hereźniak M., Komunikacja cyfrowa marek miejsc: doświadczenie, partycypacja, współtworzenie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2016, nr 2, s. 109–123.

Kawka M., Blog jako gatunek dziennikarski – ewolucja i transgresja, [w:] „Internetowe gatunki dziennikarskie”, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 2010, s. 61–69.

Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Kraków 2008, s. 19–21.

Pokojski W., Pokojska P., Wirtualne podróże w serwisach internetowych i aplikacjach GIS, „Turystyka i Rekreacja” 2012, nr 9, s. 31–37.

Suska D., O wybranych strategiach komunikacyjnych w blogu – (auto)reklamowość, [w:] „Współczesna polszczyzna – stan, perspektywy, zagrożenia”, red. Z. Cygal-Krupa, Kraków–Tarnów 2008, s. 139–148.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Rogoż, M. (2024). Internetowe blogi jako sposób prezentacji miasta na przykładzie Krakowa. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 460–474. https://doi.org/10.24917/20811861.21.29

Numer

Dział

Artykuły / Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>