Architektura informacji a umiejętności informatyczne. Próba oceny programu nauczania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Autor

  • Mariusz Jarocki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.16

Słowa kluczowe:

information architecture; study programme; bachelor studies; IT competences; NCU

Abstrakt

The information architecture as a field and profession seems to have real potential for success on the labor market in Poland. Therefore, it is not surprising that students are interested in learning in this profession, and universities sensing this trend offer them the opportunity in the framework of postgraduate studies and fields of study (or their specialties). In the process of creating studies of information architecture at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, providing its future graduates with relevant IT competences was one of the leading themes. The paper will present the basic assumptions adopted in the field of program creation, justification of the actions taken and general characteristics of the graduate included in the context of his IT skills.

Bibliografia

Adobe Creative Cloud | Software and services for creative Professional, 2018, https://www.adobe.com/creativecloud.html (dostęp: 20.10.2018).

Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, 2018, https://powerwnh.umk.pl/ (dostęp: 16.09.2018).

Lau J., Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie. Wytyczne, 2011, http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/Wytyczne.pdf (dostęp: 10.05.2018).

Oprogramowanie do projektowania graficznego — CorelDRAW Graphics Suite 2018, 2018, https://www.coreldraw.com/pl/product/coreldraw/ (dostęp: 20.10.2018).

Plan i program studiów – architektura informacji, 2016, https://www.inibi.umk.pl/panel/wp-content/uploads/ai-program.pdf (dostęp: 10.05.2018).

Projekty Uni-Komp-As – Portal Biura Karier UMK, 2016, https://www.biurokarier.umk.pl/projekty-uni-komp-as (dostęp: 16.09.2018).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, 2018, http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1818/1 (dostęp: 17.10.2018).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, 2011, http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/179/1065/1 (dostęp: 20.04.2018).

Pobrania

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Jarocki, M. (2019). Architektura informacji a umiejętności informatyczne. Próba oceny programu nauczania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 232–239. https://doi.org/10.24917/20811861.17.16

Numer

Dział

Artykuły / Articles