Centrum badawczo-dokumentacyjne dziedzictwa Kresów... Południowo-Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Idea, stan i perspektywy powołania

Autor

  • Karol Makles Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.18.26

Słowa kluczowe:

Eastern Borderlands; Silesia; Polish population transfers; cultural heritage

Abstrakt

The inhabitants of the former South-Eastern territories of the Second Polish Republic actively participate in organisations such as “borderland societies.” They initiate and coordinate many valuable activities, which are largely related to the preservation of the material and intangible cultural heritage of the Borderlands. The aim of the planned Centre for Research and Documentation of Cultural and Natural Heritage of the South-Eastern Borderlands of the Second Polish Republic would be to document this legacy, as well as conduct and integrate research on it. The cooperation in this area begins with the agreements signed by borderland organisations and the appointment of a working committee and the Borderland Centre operating at the Institute of Polish Thought.

Bibliografia

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, [on-line:] http://www.zsylkiwypedzenia.up.krakow.pl/ – 15.11.2020.

Europejskie Dni Dziedzictwa – Lwowsko-śląska uwertura, [on-line:] https://instytutkorfantego.pl/aktualnosci/europejskie-dni-dziedzictwa-lwowsko-slaska-uwertura/ – 15.11.2020.

Głowacka-Grajper M., Transmisja pamięci. Działacze „sfery pamięci” i przekaz o Kresach Wschodnich we współczesnej Polsce, Warszawa 2016.

Kopera S., Stańczyk T., Ostatnie lata polskich Kresów, Warszawa 2020.

Kowalik A., Zajączkowski R., Współczesne odkrywanie Kresów. Międzynarodowa Konferencja „Kresy południowo-wschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana”. Truskawiec, Drohobycz, 30 czerwca – 6 lipca 2017 roku, „Roczniki Kulturoznawcze” 2018, nr 9, s. 91-96.

Nicieja S.S., Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 1, Opole 2012.

Makles K., „17 września we Lwowie – przyczyny, przebieg i skutki”. Sprawozdanie z seminarium naukowego w Bibliotece Śląskiej, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2019, nr 3 (57), s. 180-183.

Makles K., Czy na Górnym Śląsku potrzebne jest Centrum Kresowe, „Śląsk” 2020, nr 7, s. 11.

Międzynarodowa konferencja naukowa Polskie/polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach zagranicznych – Problematyka i warsztat badawczy, rezultaty i perspektywy badań. Program, [on-line:] https://www.wdib.uw.edu.pl/images/programy-wykaz-konferencji/2017_05_Polskie_polonijne_dziedzictwo.pdf – 15.11.2020.

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, [on-line:] https://www.mnwl.pl/Muzeum_Ziem_Wschodnich_Dawnej_Rzeczypospolitej-1-918-169-104-508.html – 15.11.2020.

O instytucji, [on-line:] https://instytutkorfantego.pl/375-2/ – 05.11.2020.

Sprawozdania ze spotkania reprezentantów z władzami Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, Katowice 2015, [maszynopis z archiwum Komisji Historii Śląska].

Pobrania

Opublikowane

2020-07-17

Jak cytować

Makles, K. (2020). Centrum badawczo-dokumentacyjne dziedzictwa Kresów. Południowo-Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Idea, stan i perspektywy powołania. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 393–398. https://doi.org/10.24917/20811861.18.26

Numer

Dział

Recenzje / Reviews